Ilu klientów korzysta z pośrednictwa agencji nieruchomości w Polsce

W bardzo wielu dziedzinach nasz kraj ma zapóźnienia, spowodowane panowaniem u nas przez kilka dziesięcioleci ustroju socjalistycznego, brakiem gospodarki rynkowej – jedną z takich dziedzin jest handel nieruchomościami. Przez lata nie było po prostu, czym handlować, dopiero po odzyskaniu w pełni suwerenności przed dwudziestu czterema laty rynek nieruchomości w naszym kraju zaczął się kształtować. Zaczęły też wówczas powstawać pierwsze agencje nieruchomości, obecnie jest ich już około 4 tysięcy i na pewno nie jest to ostatnie słowo w tej dziedzinie działalności usługowej. Z czasem coraz większa grupa osób dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą podejmowanie współpracy z poszczególnymi agencjami nieruchomości w sytuacji, kiedy posiadamy nieruchomość czy to przeznaczona do sprzedaży, czy to do wynajęcia. Obecnie – jak mówią szacunki – już nieomal 70 procent wszystkich transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz około 60 procent wynajmu nieruchomości odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, jakimi są agencje pośrednictwa nieruchomości. W tym względzie szybko naprawiamy wieloletnie zaległości, zmierzając do sytuacji, jaka jest na rynkach nieruchomości w ogromnej większości krajów Europy Zachodniej, USA czy Kanady, gdzie prawie 100 procent czynności związanych z handlem nieruchomościami czy ich wynajmem wykonują agencje nieruchomości. Można stwierdzić w naszym kraju jedną prawidłowość – chętniej korzystają z usług agencji mieszkańcy dużych miast, na prowincji nadal panuje mit, że nieruchomość najlepiej jest sprzedawać samodzielnie.

Read more

Umowa przedwstępna – jakie główne ustalenia

Działanie agencji pośrednictwa nieruchomości to nie tylko proces umiejętnego zbudowania oferty danej nieruchomości i poszukiwanie kupca poprzez skuteczna, szeroka reklamę danej oferty – to również szereg działań formalnych, które są wykonywane już w procesie przygotowań do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. W skład tych czynnością wchodzą takie jak zbieranie wszelkich dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy notarialnej, przygotowywanie ustaleń pomiędzy stronami odnośnie czynności kupna-sprzedaży, ustalenia, jaki będzie tryb przekazywania nieruchomości i tak dalej. Jednym z etapów działania w omawianym zakresie będzie doprowadzenie do umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży danej nieruchomości – takie umowy są praktykowane prawie zawsze, bowiem jest to już bardzo poważny wstęp do sporządzenia umowy głównej i finalizacji całości transakcji. To na agencji nieruchomości spoczywa ciężar przygotowania takiej umowy, wszelkie ustalenia, które będą w niej zawarte, dochodzenie do porozumienia obu stron, a ostatecznie i sporządzenie takiej umowy – zazwyczaj w siedzibie biura. Czasami strona kupująca, bo ona ma decydujący głos w danej kwestii, wyraża żądanie, aby taka umowa przedwstępna, z zapłaceniem zadatku w odpowiedniej wysokości, odbyła się przed notariuszem. Również w takim przypadku na agencji pośrednictwa nieruchomości spoczywa ciężar kompleksowego przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do notarialnego zawarcia takiej umowy, oczywiście również uczestniczenie w tym przedstawiciela agencji.

Read more

Jakie ma obowiązki klient wobec agencji

Podpisanie umowy pośrednictwa z wybrana agencja nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji podpisania umowy na wyłączność, wiąże obie strony ze sobą w ten sposób, że należy wywiązać się z pewnych obowiązków, z pewnych zobowiązań wskazanych i opisanych w przedmiotowej umowie. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków uprawnia druga stronę do wypowiedzenia umowy pośrednictwa, bez żadnych konsekwencji czy to natury prawnej, czy to z uwagi na konieczność zapłacenia prowizji w ustalonej w umowie pośrednictwa wysokości. Generalnie to klienci częściej starają się znaleźć jakiś powód, by rozwiązać umowę z agencja przed terminem jej obowiązywania – dzieje się tak często w sytuacji, kiedy umowa jest właśnie na wyłączność, a klient znajdzie właśnie chętnego na kupno nieruchomości i nie dzielić się z agencja zyskami ze sprzedaży, a więc chce zaoszczędzić na prowizji dla agencji. Jednak są i sytuacje, kiedy to agencja wymawia umowę pośrednictwa właścicielowi nieruchomości – następuje to w sytuacji, kiedy ta strona umowy nie dotrzymuje określonych wcześniej warunków. Tak się dzieje wówczas, kiedy właściciel nieruchomości utrudnia agencji skuteczne działanie w poszukiwaniu kupca na nieruchomość, nie daje do niej swobodnego dostępu przedstawicielowi agencji, nie informuje o pewnych faktach, które powinien ujawnić już w momencie podpisywania umowy pośrednictwa. W tego rodzaju sytuacjach agencja poza oczywiście wypowiedzeniem umowy pośrednictwa może zrobić jeszcze jedno – zażądać wypłacenia jej w formie odszkodowania prowizji, czy to w całości, czy w części, ustalonej w umowie pośrednictwa.

Read more

Co daje klientowi współpraca z agencją nieruchomości

Na naszym rynku nieruchomości możemy obserwować już od pewnego czasu pewne nagromadzenie się ofert – jest ponad pół miliona działek budowlanych wystawionych do sprzedaży (rocznie zawieranych jest około 80 tysięcy takich transakcji), kilkadziesiąt tysięcy mieszkań na rynku wtórnym, co przy niewielkich ilościach transakcji kupna-sprzedaży powoduje, że właściciele takich nieruchomości są skłonni szukać wsparcia agencji pośrednictwa nieruchomości przy poszukiwaniu kupca na dana nieruchomość. Nawiązanie takiej współpracy z agencja, na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa, daje dla klienta agencji – właściciela nieruchomości – rozliczne korzycie. Przede wszystkim nieruchomość zostaje fachowo wyceniona, nie pod kątem nawet operatu szacunkowego, jakie wykonuje się na potrzeby banków udzielających kredytów hipotecznych, ale pod kątem faktycznej, realnej wartości, uwzględniającej wszystkie parametry nieruchomości, w tym najbliższa okolice i trendy, jakie są w danym czasie na rynku – chodzi po prostu o realna możliwość w miarę szybkiego znalezienia kupca na dana nieruchomość. Kolejna kwestia to prezentowanie nieruchomości klientom zainteresowanym wstępnie ofertą i chętnym do jej zobaczenia osobiście – czasami nawet kilkudziesięciu klientów umawia się w ciągu miesiła na taka lustracje nieruchomości, co dla właściciela, zwłaszcza pracującego zawodowo, wiązałoby się z ogromnym kłopotem – tą kwestia zajmuje się już pracownik agencji. Dzięki nawiązaniu takiej współpracy nie musimy martwić się o załatwianie wszelkich formalności związanych z sama transakcja sprzedaży nieruchomości, jeśli już zostanie znaleziony kupiec – tym problemem kompleksowo zajmie się agencja.

Read more

Działalność agencji nieruchomości w Polsce

W ogromnej większości krajów zachodnich agencje pośrednictwa nieruchomości mają od lat utrwalona bardzo mocną pozycje – to przez agencje w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Kanada czy USA przechodzi prawie 100 procent nieruchomości, jeśli chodzi o ich sprzedaż czy wynajęcie. W Polsce agencje nie miały się, kiedy rozwinąć, gdyż w czasach PRL-u własności nieruchomości prawie nie było, agencje nie miałyby się, więc czy zajmować. Dopiero po przemianach ustrojowych zaczęły powstawać pierwsze agencje, jednak na początku ludzie nie bardzo chcieli korzystać z ich usług – powszechnie uważano, że sprzedaż nieruchomości to żaden problem. Faktycznie przez lata tak było, bowiem więcej było chętnych do kupna pszczelnych rodzajów nieruchomości niż tych sprzedających, więc biznes jakby sam się kręcił. Jednak od kilku lat, od czasu właściwie kryzysu bankowego w II połowie 2008 roku, sytuacja diametralnie się zmieniła – jest wystawionych na sprzedaż bardzo dużo nieruchomości, niektóre funkcjonują już w tym stanie od kilku lat, a kupujących jest niewiele. Taka sytuacja uświadomiła wielu ludziom, jak trudno jest samodzielnie sprzedać nieruchomość – to zachęciło coraz szersza rzeszę właścicieli różnego rodzaju nieruchomości do skierowania swoich kroków do agencji nieruchomości i poprzez nawiązanie współpracy zwiększenie szansy na skuteczna sprzedaż dom, działki, mieszkania czy lokalu usługowego. Jak podają statystyki, obecnie już ponad 2/3 wszystkich transakcji zawieranych na rynku nieruchomości w obiegu wtórnym odbywa się za pośrednictwem właśnie agencji pośrednictwa nieruchomości.

Read more

Czy założenie agencji nieruchomości się opłaca

Każdy biznes, który zakładamy, na pewno w zamierzeniach, w planach powinien być opłacalny – inaczej nie byłoby sensu zakładać taka działalność gospodarcza. Jednak – jak pokazuje życie – nie każdy założony biznes to sukces właściciela takiej firmy – co roku rejestruje się w naszym kraju kilkaset tysięcy nowych firm i prawie tyle samo zgłasza upadłość lub po prostu zostaje wyrejestrowana. Obecnie został uwolniony zawód pośrednika nieruchomości, więc dla wielu jest pokusa by założyć takie biuro nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji, kiedy taka działalność nie generuje nadmiernych kosztów, jak to każda działalność usługowa. Jednak czy taki biznes się opłaci, czy założenie agencji nieruchomości zwłaszcza w obecnym okresie czasu to sukces w biznesie – tego nie można na pewno powiedzieć. Na pewno bardzo zyskali ci, którzy prowadzili takie agencje nieruchomości albo też zakładali je na początku lat 2000-nych, kiedy to z roku na rok ceny pszczelnych rodzajów nieruchomości systematycznie rosły, a jednocześnie rosła ich sprzedaż – agencje często nie nadążały z bieżąca obsługa posiadanych w swojej ofercie nieruchomości. Obecnie na naszym rynku nieruchomości panuje bardzo duże spowolnienie, jeśli idzie o transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości, a w sytuacji, kiedy od nowego roku zapowiadane jest wejście w życie programu Mieszkanie dla młodych, którym mają być objęte tylko oferty związane z rynkiem pierwotnym, sytuacja biur nieruchomości może się jeszcze pogorszyć, bowiem jeszcze mniejszy będzie na rynku ruch w sferze mieszkań i domów oferowanych na rynku wtórnym, a więc w dużej mierze za pośrednictwem agencji.

Read more

Jakich ofert agencje powinny się wystrzegać

Generalnie agencje nieruchomości działające w naszym kraju starają się posiadać w swojej ofercie jak największa ilość ofert nieruchomości wystawionych czy to do sprzedaży, czy do wynajęcia. Takie dążenia są motywowane w dwojaki sposób – po pierwsze bogata oferta pozwala na większa skuteczność znalezienia kupca, a więc automatycznie i uzyskanie prowizji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy klientowi z jakichś względów nie bardzo pasuje oferta, która był początkowo zainteresowany, a agencja posiada tak duże zasoby ofert podobnych, że skutecznie przekona klienta do zakupu innej, podobnej nieruchomości, również zasobów danej agencji. Kolejna korzyść z posiadania wielu ofert to pokazanie klientom czy to sprzedającym nieruchomości, czy też kupującym, że agencja jest wiarygodna, bo przecież, kto by kierował swoje oferty do agencji niepewnej, słabej, mało skutecznej w działaniu. Jednakże są pewne oferty nieruchomości, tych agencja nie powinna za wszelką cenę brać w ramach umowy o współpracę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to umowa otwarta. Mowa jest tu o nieruchomościach, które mają nie do końca ustalony właściwy stan prawny – wówczas nawet w sytuacji znalezienia osoby zainteresowanej kupnem takiej nieruchomości jej sprzedaż będzie mało prawdopodobna, a więc i prowizja jest wówczas mglista. Kolejny rodzaj nieruchomości to taka, która ma wielu właścicieli, a nie ustanowili oni jednego pełnomocnika w kwestii sprzedaży, a więc po prostu nie mogą się porozumieć ostatecznie, co też może uniemożliwić sprzedaż.

Read more

Jakie prowizje pobierają w Polsce agencje nieruchomości

W poszczególnych krajach działalność agencji pośrednictwa nieruchomości regulowana jest odrębnymi przepisami – tak jest również w dziedzinie wysokości prowizji za pośrednictwo. Są kraje, gdzie ustalone są obowiązujące stawki w tej dziedzinie, na stałym poziomie – przykładem są regulacje prawne w tej kwestii obowiązujące w Czechach, w innych państwach są określone jedynie maksymalne stawki prowizji za pośrednictwo – taka sytuacja ma miejsce na przykład w Kanadzie. W Polsce żaden przepis nie mówi o tym, jakie mają być prowizje pobierane przez pośredników nieruchomości – jest to tyko i wyłącznie kwestia porozumienia się obu stron, podpisujących umowę pośrednictwa, jak też ustalenia zawarte pomiędzy pośrednikiem a strona kupująca nieruchomość, jeżeli nie jest to oferta bezpośrednia. Jednak są pewne przyjęte wysokości stawek prowizji, jakie agencje stosują najczęściej – oczywiście wszystko jest kwestia dwustronnych ustaleń, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dana agencja nie należy do sieciowych biur nieruchomości, gdzie obowiązują w wielu kwestiach sztywne reguły działania, dotyczy to również prowizji. Tak, więc jeśli dana oferta nie jest bezpośrednia, to agencja pobiera najczęściej od obu stron transakcji, to jest sprzedającego i kupującego nieruchomość, po 25 procent wartości transakcyjnej nieruchomości plus 23 procentowy podatek VAT. Jeśli z kolei jest to oferta bezpośrednia, te wartości się sumują – plus oczywiście VAT. Istnieje jednak zasada, że im wyższa cena nieruchomości, tym prowizja procentowo jest mniejsza – na przykład przy nieruchomości o wartości 10 milionów złotych nawet prowizja w wysokości 1 procenta wartości transakcyjnej to aż 100 tysięcy złotych.

Read more

Agencja nieruchomości a współpraca agencyjna

Zakładając agencje pośrednictwa nieruchomości nie trzeba mieć obecnie licencji pośrednika, wystarczy po prostu zgłosić działalność gospodarczą i można już działać, po wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej ze szkodami powstałymi w wyniku prowadzenia właśnie przedmiotowej działalności. Jednak warto jest też wynająć jakiś lokal w dobrym miejscu i założyć tam biuro, bowiem bez siedziby agencji, działając tylko zna zasadzie dojazdu do klienta, trudno będzie nam działać skutecznie na rynku pośrednictwa nieruchomości. Na pewno trzeba też będzie zatrudnić w agencji co najmniej jednego pracownika, bo przecież praca agenta nieruchomości polega w dużym stopniu na pracy w terenie, dojazd do klienta, prezentowanie nieruchomości potencjalnym kupcom czy dotarcie do kolejnych ofert nieruchomości wystawianych do sprzedaży, a ktoś musi przecież w tym czasie być w biurze, przyjmować interesantów, opracowywać oferty, odbierać telefony i maile. Jest też inna możliwość znalezienia sobie współpracowników – zamiast zatrudniać osoby na etacie można podpisać z nimi umowy agencyjne, by działały jako agenci nieruchomości, jednak pod szyldem naszej agencji, a wynagrodzenie ustalić na zasadzie prowizyjnej, na przykład – dzielenie się prowizja po 50 procent dla obu stron. Taka współpraca może okazać się korzystna dla dwóch stron – właściciel agencji nie musi, co miesiąc wypłacać pensji, dzieli się prowizją tylko w sytuacji, kiedy agent sam wypracuje zysk, a więc podpisze umowę pośrednictwa, a następnie doprowadzi do sprzedaży danej nieruchomości. Z kolei agent-współpracownik też jest zadowolony, nie musi wynajmować biura, inwestować w nie, ma dostęp do sprzętu biurowego, często też ma służbowy samochód i telefon.

Read more

Jak agencje reklamują swoje oferty

Minęły już czasy, kiedy sprzedając swoje mieszkanie czy działkę dawaliśmy drobne ogłoszenie do lokalnej prasy, wieszając jednocześnie na słupie ogłoszeniowym krateczkę z informacja o sprzedaży naszej nieruchomości. Obecnie takie metody nie dadzą żadnych praktycznie szans na znalezienie kupca – na słupach generalnie miasta zakazują wieszania takich informacji, a jeżeli chodzi o lokalną prasę, to przecież osoba z drugiego końca polski nie będzie miała szans na odnalezienie takiego ogłoszenia. Najlepiej jest reklamować swoją nieruchomość wielokierunkowo, jak najszerzej, nie zaniedbując żadnego sposobu – w tym celu warto jest nawiązać współpracę z agencja nieruchomości, która wie, w jaki sposób należy szeroko reklamować nieruchomość wystawiona do sprzedaży oraz ma do tego odpowiednie instrumenty. Generalnie agencje nieruchomości jako główne źródło reklamy posiadanych przez siebie ofert traktują Internet – to medium okazuje się najskuteczniejsze w działaniu, jak pokazują badania prowadzone nad skutecznością różnych form reklamy. Agencje wykupują miejsca na poszczególnych portalach, zazwyczaj jest to stała współpraca z największymi portalami ogólnopolskimi, gdzie można znaleźć setki tysięcy nieruchomości wystawionych do sprzedaży. Kolejny sposób to umieszczane ofert na specjalnych tablicach reklamowych, które każda agencja stara się postawić zarówno przy swojej siedzibie, jak i w punktach miasta, które są bardzo często odwiedzane przez duża grupę mieszkańców. Niektóre agencje mają również swoje pisma, gdzie prezentują poszczególne oferty -te pisma są kolportowane do urzędów gminnych i miejskich na danym terenie, wykładane są w supermarketach czy sklepach specjalistycznych z zakresu budowlanki.

Read more
Strona 1 z 612345...Ostatnia »