Ilu klientów korzysta z pośrednictwa agencji nieruchomości w Polsce

W bardzo wielu dziedzinach nasz kraj ma zapóźnienia, spowodowane panowaniem u nas przez kilka dziesięcioleci ustroju socjalistycznego, brakiem gospodarki rynkowej – jedną z takich dziedzin jest handel nieruchomościami. Przez lata nie było po prostu, czym handlować, dopiero po odzyskaniu w pełni suwerenności przed dwudziestu czterema laty rynek nieruchomości w naszym kraju zaczął się kształtować. Zaczęły też wówczas powstawać pierwsze agencje nieruchomości, obecnie jest ich już około 4 tysięcy i na pewno nie jest to ostatnie słowo w tej dziedzinie działalności usługowej. Z czasem coraz większa grupa osób dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą podejmowanie współpracy z poszczególnymi agencjami nieruchomości w sytuacji, kiedy posiadamy nieruchomość czy to przeznaczona do sprzedaży, czy to do wynajęcia. Obecnie – jak mówią szacunki – już nieomal 70 procent wszystkich transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz około 60 procent wynajmu nieruchomości odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, jakimi są agencje pośrednictwa nieruchomości. W tym względzie szybko naprawiamy wieloletnie zaległości, zmierzając do sytuacji, jaka jest na rynkach nieruchomości w ogromnej większości krajów Europy Zachodniej, USA czy Kanady, gdzie prawie 100 procent czynności związanych z handlem nieruchomościami czy ich wynajmem wykonują agencje nieruchomości. Można stwierdzić w naszym kraju jedną prawidłowość – chętniej korzystają z usług agencji mieszkańcy dużych miast, na prowincji nadal panuje mit, że nieruchomość najlepiej jest sprzedawać samodzielnie.

Czytaj dalej

Jak ustalić wartość nieruchomości

Aby skutecznie sprzedać nieruchomość, zwłaszcza w takim okresie czasu, jaki mamy na rynku nieruchomości obecnie, trzeba spełnić szereg kryteriów, wykonać szereg różnego rodzaju czynności, zrobić to dobrze, aby cała sprawa zakończyła się szczęśliwie finałem w postaci podpisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. Na pewno podpisanie umowy pośrednictwa z dobra, skuteczna agencja nieruchomości w znaczący sposób zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w tej kwestii, a więc sprzedanie nieruchomości w relatywnie niedługim czasie, mierzonym od momentu zamieszczenia oferty do podpisania umowy notarialnej, a także osiągniecie ceny, która będzie satysfakcjonująca dla strony sprzedającej nieruchomość. Jednym z instrumentów skutecznej sprzedaży nieruchomości jest prawidłowa wycena nieruchomości, określenie jej wartości realnej, dla danego miejsca i danego czasu, z uwzględnieniem cen nieruchomości podobnych znajdujących się w okolicy. Takie właśnie działania nalezą już do doświadczonego pracownika agencji, a która właściciel nieruchomości podpisał umowę – to w jego kompetencjach jest znalezienie odpowiedniego pułapu cenowego dla nieruchomości. Taka cena ofertowa powinna spełniać kilka podstawowych kryteriów – przede wszystkim nie powinna być zbyt wysoka, bowiem wystraszy to wielu oferentów, którzy może i byliby skłonni obejrzeć nieruchomość, a nawet prowadzić dalsze negocjacje, jednak widząc zbyt wysoką cenę, nieprzystającą do realnej wartości nieruchomości, nie chcą nawet rozpoczynać czynności związanych z obejrzeniem nieruchomości.

Czytaj dalej

Umowa przedwstępna – jakie główne ustalenia

Działanie agencji pośrednictwa nieruchomości to nie tylko proces umiejętnego zbudowania oferty danej nieruchomości i poszukiwanie kupca poprzez skuteczna, szeroka reklamę danej oferty – to również szereg działań formalnych, które są wykonywane już w procesie przygotowań do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. W skład tych czynnością wchodzą takie jak zbieranie wszelkich dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy notarialnej, przygotowywanie ustaleń pomiędzy stronami odnośnie czynności kupna-sprzedaży, ustalenia, jaki będzie tryb przekazywania nieruchomości i tak dalej. Jednym z etapów działania w omawianym zakresie będzie doprowadzenie do umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży danej nieruchomości – takie umowy są praktykowane prawie zawsze, bowiem jest to już bardzo poważny wstęp do sporządzenia umowy głównej i finalizacji całości transakcji. To na agencji nieruchomości spoczywa ciężar przygotowania takiej umowy, wszelkie ustalenia, które będą w niej zawarte, dochodzenie do porozumienia obu stron, a ostatecznie i sporządzenie takiej umowy – zazwyczaj w siedzibie biura. Czasami strona kupująca, bo ona ma decydujący głos w danej kwestii, wyraża żądanie, aby taka umowa przedwstępna, z zapłaceniem zadatku w odpowiedniej wysokości, odbyła się przed notariuszem. Również w takim przypadku na agencji pośrednictwa nieruchomości spoczywa ciężar kompleksowego przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do notarialnego zawarcia takiej umowy, oczywiście również uczestniczenie w tym przedstawiciela agencji.

Czytaj dalej

Jakie ma obowiązki klient wobec agencji

Podpisanie umowy pośrednictwa z wybrana agencja nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji podpisania umowy na wyłączność, wiąże obie strony ze sobą w ten sposób, że należy wywiązać się z pewnych obowiązków, z pewnych zobowiązań wskazanych i opisanych w przedmiotowej umowie. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków uprawnia druga stronę do wypowiedzenia umowy pośrednictwa, bez żadnych konsekwencji czy to natury prawnej, czy to z uwagi na konieczność zapłacenia prowizji w ustalonej w umowie pośrednictwa wysokości. Generalnie to klienci częściej starają się znaleźć jakiś powód, by rozwiązać umowę z agencja przed terminem jej obowiązywania – dzieje się tak często w sytuacji, kiedy umowa jest właśnie na wyłączność, a klient znajdzie właśnie chętnego na kupno nieruchomości i nie dzielić się z agencja zyskami ze sprzedaży, a więc chce zaoszczędzić na prowizji dla agencji. Jednak są i sytuacje, kiedy to agencja wymawia umowę pośrednictwa właścicielowi nieruchomości – następuje to w sytuacji, kiedy ta strona umowy nie dotrzymuje określonych wcześniej warunków. Tak się dzieje wówczas, kiedy właściciel nieruchomości utrudnia agencji skuteczne działanie w poszukiwaniu kupca na nieruchomość, nie daje do niej swobodnego dostępu przedstawicielowi agencji, nie informuje o pewnych faktach, które powinien ujawnić już w momencie podpisywania umowy pośrednictwa. W tego rodzaju sytuacjach agencja poza oczywiście wypowiedzeniem umowy pośrednictwa może zrobić jeszcze jedno – zażądać wypłacenia jej w formie odszkodowania prowizji, czy to w całości, czy w części, ustalonej w umowie pośrednictwa.

Czytaj dalej

Agent nieruchomości – jakie dodatkowe wskazane uprawnienia

Życie pokazuje, że działając w jednej dziedzinie, zajmując się zawodowo jednym, konkretnym aspektem działalności, warto jest rozwijać umiejętności w dziedzinach pokrewnych, aby móc w bardziej szerszym kontekście realizować działalność gospodarczą, niekoniecznie poszukując wówczas do współpracy specjalistów z dziedzin wchodzących w szerokie pasmo działalności związanych z daną tematyką – jest to z jednej strony większa skuteczność, działania, z drugiej zaś oczywiście możliwość zaoszczędzenia pewnych kosztów lub po prostu wygenerowanie dodatkowych korzyści finansowych. Takim wzorem powiązanej działalności jest funkcjonowanie biura pośrednictwa nieruchomości – jeszcze do niedawna niezbędna była licencja pośrednika, a więc posiadanie pewnych uprawnień, obecnie nie jest to już niezbędne. Jednak duża konkurencja na rynku biur nieruchomości oraz małe tempo sprzedaży poszczególnych rodzajów nieruchomości powodują, że wielu biurom trudno jest obecnie utrzymać się z tylko i wyłącznie prowadzonej działalności pośrednictwa – warto mieć jeszcze jakieś dodatkowe uprawnienia, powiązane z nieruchomościami. Do takich można zaliczyć niewątpliwie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego – może to być wspaniałym uzupełnieniem działalności pośrednika w sytuacji, kiedy nasi klienci chcą kupić nieruchomość korzystając z kredytu hipotecznego – wówczas niezbędna okazuje się fachowa wycena nieruchomości, a więc sporządzenie operatu szacunkowego – mamy więc gotowych do współpracy klientów. Warto też rozważyć włączenie do działalności biura nieruchomości punkt pośrednictwa kredytowego – można wówczas jednocześnie pomagać naszym klientom w uzyskaniu kredytu.

Czytaj dalej

Co daje klientowi współpraca z agencją nieruchomości

Na naszym rynku nieruchomości możemy obserwować już od pewnego czasu pewne nagromadzenie się ofert – jest ponad pół miliona działek budowlanych wystawionych do sprzedaży (rocznie zawieranych jest około 80 tysięcy takich transakcji), kilkadziesiąt tysięcy mieszkań na rynku wtórnym, co przy niewielkich ilościach transakcji kupna-sprzedaży powoduje, że właściciele takich nieruchomości są skłonni szukać wsparcia agencji pośrednictwa nieruchomości przy poszukiwaniu kupca na dana nieruchomość. Nawiązanie takiej współpracy z agencja, na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa, daje dla klienta agencji – właściciela nieruchomości – rozliczne korzycie. Przede wszystkim nieruchomość zostaje fachowo wyceniona, nie pod kątem nawet operatu szacunkowego, jakie wykonuje się na potrzeby banków udzielających kredytów hipotecznych, ale pod kątem faktycznej, realnej wartości, uwzględniającej wszystkie parametry nieruchomości, w tym najbliższa okolice i trendy, jakie są w danym czasie na rynku – chodzi po prostu o realna możliwość w miarę szybkiego znalezienia kupca na dana nieruchomość. Kolejna kwestia to prezentowanie nieruchomości klientom zainteresowanym wstępnie ofertą i chętnym do jej zobaczenia osobiście – czasami nawet kilkudziesięciu klientów umawia się w ciągu miesiła na taka lustracje nieruchomości, co dla właściciela, zwłaszcza pracującego zawodowo, wiązałoby się z ogromnym kłopotem – tą kwestia zajmuje się już pracownik agencji. Dzięki nawiązaniu takiej współpracy nie musimy martwić się o załatwianie wszelkich formalności związanych z sama transakcja sprzedaży nieruchomości, jeśli już zostanie znaleziony kupiec – tym problemem kompleksowo zajmie się agencja.

Czytaj dalej

Działalność agencji nieruchomości w Polsce

W ogromnej większości krajów zachodnich agencje pośrednictwa nieruchomości mają od lat utrwalona bardzo mocną pozycje – to przez agencje w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Kanada czy USA przechodzi prawie 100 procent nieruchomości, jeśli chodzi o ich sprzedaż czy wynajęcie. W Polsce agencje nie miały się, kiedy rozwinąć, gdyż w czasach PRL-u własności nieruchomości prawie nie było, agencje nie miałyby się, więc czy zajmować. Dopiero po przemianach ustrojowych zaczęły powstawać pierwsze agencje, jednak na początku ludzie nie bardzo chcieli korzystać z ich usług – powszechnie uważano, że sprzedaż nieruchomości to żaden problem. Faktycznie przez lata tak było, bowiem więcej było chętnych do kupna pszczelnych rodzajów nieruchomości niż tych sprzedających, więc biznes jakby sam się kręcił. Jednak od kilku lat, od czasu właściwie kryzysu bankowego w II połowie 2008 roku, sytuacja diametralnie się zmieniła – jest wystawionych na sprzedaż bardzo dużo nieruchomości, niektóre funkcjonują już w tym stanie od kilku lat, a kupujących jest niewiele. Taka sytuacja uświadomiła wielu ludziom, jak trudno jest samodzielnie sprzedać nieruchomość – to zachęciło coraz szersza rzeszę właścicieli różnego rodzaju nieruchomości do skierowania swoich kroków do agencji nieruchomości i poprzez nawiązanie współpracy zwiększenie szansy na skuteczna sprzedaż dom, działki, mieszkania czy lokalu usługowego. Jak podają statystyki, obecnie już ponad 2/3 wszystkich transakcji zawieranych na rynku nieruchomości w obiegu wtórnym odbywa się za pośrednictwem właśnie agencji pośrednictwa nieruchomości.

Czytaj dalej

Pracownik agencji nieruchomości – zestaw pożądanych cech

Zakładając działalność gospodarcza w postaci agencji pośrednictwa nieruchomości na pewno nie będziemy w stanie skutecznie prowadzić tego biznesu w pojedynkę – niezbędne będzie zatrudnienie, chociaż jednej osoby do obsługi biura, kiedy na przykład – jako agent nieruchomości – wyjedziemy w teren do podpisania nowej umowy, pokazania klientowi nieruchomości czy też poszukiwania nowych, ciekawych nieruchomości, które są wystawione do sprzedaży tylko na zasadzie powieszenia tablicy informacyjnej przed domem czy przy działce. Zatrudniając pracownika do biura warto jest dokładnie sprawdzić, jakie cechy posiada dana osoba, czy ma odpowiednie predyspozycje – jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nasz pracownik nie tylko będzie obsługiwał interesant w biurze, prezentując im posiadane oferty, ale będzie działał też szerzej, wykonując praktycznie wszystkie nieomal czynności, co sam właściciel biura, co jest bardzo wskazane – bardziej skuteczne. Na pewno pracownik takiego biura powinien posiadać prawo jazdy czynne, aby spokojnie mógł wziąć samochód i pojechać na przykład z klientem prezentować nieruchomość. Kolejna pożądana cecha to aktywność, brak stresu w sytuacji, kiedy trzeba telefonować do kolejnych setek osób, posiadających nieruchomości na sprzedaż, by namówić ich do współpracy. Umiejętność prowadzenia takich rozmów telefonicznych przekłada się w prostej linii na skuteczność w pozyskiwaniu kolejnych ofert, a więc i na potencjalna możliwość zyskiwania kolejnych prowizji. Na pewno pracownik biura nieruchomości powinien pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nieruchomości, prawnych aspektów oraz znajomość lokalnego rynku nieruchomości.

Czytaj dalej

Czy założenie agencji nieruchomości się opłaca

Każdy biznes, który zakładamy, na pewno w zamierzeniach, w planach powinien być opłacalny – inaczej nie byłoby sensu zakładać taka działalność gospodarcza. Jednak – jak pokazuje życie – nie każdy założony biznes to sukces właściciela takiej firmy – co roku rejestruje się w naszym kraju kilkaset tysięcy nowych firm i prawie tyle samo zgłasza upadłość lub po prostu zostaje wyrejestrowana. Obecnie został uwolniony zawód pośrednika nieruchomości, więc dla wielu jest pokusa by założyć takie biuro nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji, kiedy taka działalność nie generuje nadmiernych kosztów, jak to każda działalność usługowa. Jednak czy taki biznes się opłaci, czy założenie agencji nieruchomości zwłaszcza w obecnym okresie czasu to sukces w biznesie – tego nie można na pewno powiedzieć. Na pewno bardzo zyskali ci, którzy prowadzili takie agencje nieruchomości albo też zakładali je na początku lat 2000-nych, kiedy to z roku na rok ceny pszczelnych rodzajów nieruchomości systematycznie rosły, a jednocześnie rosła ich sprzedaż – agencje często nie nadążały z bieżąca obsługa posiadanych w swojej ofercie nieruchomości. Obecnie na naszym rynku nieruchomości panuje bardzo duże spowolnienie, jeśli idzie o transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości, a w sytuacji, kiedy od nowego roku zapowiadane jest wejście w życie programu Mieszkanie dla młodych, którym mają być objęte tylko oferty związane z rynkiem pierwotnym, sytuacja biur nieruchomości może się jeszcze pogorszyć, bowiem jeszcze mniejszy będzie na rynku ruch w sferze mieszkań i domów oferowanych na rynku wtórnym, a więc w dużej mierze za pośrednictwem agencji.

Czytaj dalej

Jakich ofert agencje powinny się wystrzegać

Generalnie agencje nieruchomości działające w naszym kraju starają się posiadać w swojej ofercie jak największa ilość ofert nieruchomości wystawionych czy to do sprzedaży, czy do wynajęcia. Takie dążenia są motywowane w dwojaki sposób – po pierwsze bogata oferta pozwala na większa skuteczność znalezienia kupca, a więc automatycznie i uzyskanie prowizji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy klientowi z jakichś względów nie bardzo pasuje oferta, która był początkowo zainteresowany, a agencja posiada tak duże zasoby ofert podobnych, że skutecznie przekona klienta do zakupu innej, podobnej nieruchomości, również zasobów danej agencji. Kolejna korzyść z posiadania wielu ofert to pokazanie klientom czy to sprzedającym nieruchomości, czy też kupującym, że agencja jest wiarygodna, bo przecież, kto by kierował swoje oferty do agencji niepewnej, słabej, mało skutecznej w działaniu. Jednakże są pewne oferty nieruchomości, tych agencja nie powinna za wszelką cenę brać w ramach umowy o współpracę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to umowa otwarta. Mowa jest tu o nieruchomościach, które mają nie do końca ustalony właściwy stan prawny – wówczas nawet w sytuacji znalezienia osoby zainteresowanej kupnem takiej nieruchomości jej sprzedaż będzie mało prawdopodobna, a więc i prowizja jest wówczas mglista. Kolejny rodzaj nieruchomości to taka, która ma wielu właścicieli, a nie ustanowili oni jednego pełnomocnika w kwestii sprzedaży, a więc po prostu nie mogą się porozumieć ostatecznie, co też może uniemożliwić sprzedaż.

Czytaj dalej
Strona 1 z 612345...Ostatnia »