Agent nieruchomości – jakie dodatkowe wskazane uprawnienia

Contact An Agent

Życie pokazuje, że działając w jednej dziedzinie, zajmując się zawodowo jednym, konkretnym aspektem działalności, warto jest rozwijać umiejętności w dziedzinach pokrewnych, aby móc w bardziej szerszym kontekście realizować działalność gospodarczą, niekoniecznie poszukując wówczas do współpracy specjalistów z dziedzin wchodzących w szerokie pasmo działalności związanych z daną tematyką – jest to z jednej strony większa skuteczność, działania, z drugiej zaś oczywiście możliwość zaoszczędzenia pewnych kosztów lub po prostu wygenerowanie dodatkowych korzyści finansowych. Takim wzorem powiązanej działalności jest funkcjonowanie biura pośrednictwa nieruchomości – jeszcze do niedawna niezbędna była licencja pośrednika, a więc posiadanie pewnych uprawnień, obecnie nie jest to już niezbędne. Jednak duża konkurencja na rynku biur nieruchomości oraz małe tempo sprzedaży poszczególnych rodzajów nieruchomości powodują, że wielu biurom trudno jest obecnie utrzymać się z tylko i wyłącznie prowadzonej działalności pośrednictwa – warto mieć jeszcze jakieś dodatkowe uprawnienia, powiązane z nieruchomościami. Do takich można zaliczyć niewątpliwie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego – może to być wspaniałym uzupełnieniem działalności pośrednika w sytuacji, kiedy nasi klienci chcą kupić nieruchomość korzystając z kredytu hipotecznego – wówczas niezbędna okazuje się fachowa wycena nieruchomości, a więc sporządzenie operatu szacunkowego – mamy więc gotowych do współpracy klientów. Warto też rozważyć włączenie do działalności biura nieruchomości punkt pośrednictwa kredytowego – można wówczas jednocześnie pomagać naszym klientom w uzyskaniu kredytu.