Ilu klientów korzysta z pośrednictwa agencji nieruchomości w Polsce

W bardzo wielu dziedzinach nasz kraj ma zapóźnienia, spowodowane panowaniem u nas przez kilka dziesięcioleci ustroju socjalistycznego, brakiem gospodarki rynkowej – jedną z takich dziedzin jest handel nieruchomościami. Przez lata nie było po prostu, czym handlować, dopiero po odzyskaniu w pełni suwerenności przed dwudziestu czterema laty rynek nieruchomości w naszym kraju zaczął się kształtować. Zaczęły też wówczas powstawać pierwsze agencje nieruchomości, obecnie jest ich już około 4 tysięcy i na pewno nie jest to ostatnie słowo w tej dziedzinie działalności usługowej. Z czasem coraz większa grupa osób dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą podejmowanie współpracy z poszczególnymi agencjami nieruchomości w sytuacji, kiedy posiadamy nieruchomość czy to przeznaczona do sprzedaży, czy to do wynajęcia. Obecnie – jak mówią szacunki – już nieomal 70 procent wszystkich transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz około 60 procent wynajmu nieruchomości odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, jakimi są agencje pośrednictwa nieruchomości. W tym względzie szybko naprawiamy wieloletnie zaległości, zmierzając do sytuacji, jaka jest na rynkach nieruchomości w ogromnej większości krajów Europy Zachodniej, USA czy Kanady, gdzie prawie 100 procent czynności związanych z handlem nieruchomościami czy ich wynajmem wykonują agencje nieruchomości. Można stwierdzić w naszym kraju jedną prawidłowość – chętniej korzystają z usług agencji mieszkańcy dużych miast, na prowincji nadal panuje mit, że nieruchomość najlepiej jest sprzedawać samodzielnie.

Read more

Jakie ma obowiązki klient wobec agencji

Podpisanie umowy pośrednictwa z wybrana agencja nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji podpisania umowy na wyłączność, wiąże obie strony ze sobą w ten sposób, że należy wywiązać się z pewnych obowiązków, z pewnych zobowiązań wskazanych i opisanych w przedmiotowej umowie. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków uprawnia druga stronę do wypowiedzenia umowy pośrednictwa, bez żadnych konsekwencji czy to natury prawnej, czy to z uwagi na konieczność zapłacenia prowizji w ustalonej w umowie pośrednictwa wysokości. Generalnie to klienci częściej starają się znaleźć jakiś powód, by rozwiązać umowę z agencja przed terminem jej obowiązywania – dzieje się tak często w sytuacji, kiedy umowa jest właśnie na wyłączność, a klient znajdzie właśnie chętnego na kupno nieruchomości i nie dzielić się z agencja zyskami ze sprzedaży, a więc chce zaoszczędzić na prowizji dla agencji. Jednak są i sytuacje, kiedy to agencja wymawia umowę pośrednictwa właścicielowi nieruchomości – następuje to w sytuacji, kiedy ta strona umowy nie dotrzymuje określonych wcześniej warunków. Tak się dzieje wówczas, kiedy właściciel nieruchomości utrudnia agencji skuteczne działanie w poszukiwaniu kupca na nieruchomość, nie daje do niej swobodnego dostępu przedstawicielowi agencji, nie informuje o pewnych faktach, które powinien ujawnić już w momencie podpisywania umowy pośrednictwa. W tego rodzaju sytuacjach agencja poza oczywiście wypowiedzeniem umowy pośrednictwa może zrobić jeszcze jedno – zażądać wypłacenia jej w formie odszkodowania prowizji, czy to w całości, czy w części, ustalonej w umowie pośrednictwa.

Read more

Działalność agencji nieruchomości w Polsce

W ogromnej większości krajów zachodnich agencje pośrednictwa nieruchomości mają od lat utrwalona bardzo mocną pozycje – to przez agencje w takich krajach jak Wielka Brytania, Francja, Kanada czy USA przechodzi prawie 100 procent nieruchomości, jeśli chodzi o ich sprzedaż czy wynajęcie. W Polsce agencje nie miały się, kiedy rozwinąć, gdyż w czasach PRL-u własności nieruchomości prawie nie było, agencje nie miałyby się, więc czy zajmować. Dopiero po przemianach ustrojowych zaczęły powstawać pierwsze agencje, jednak na początku ludzie nie bardzo chcieli korzystać z ich usług – powszechnie uważano, że sprzedaż nieruchomości to żaden problem. Faktycznie przez lata tak było, bowiem więcej było chętnych do kupna pszczelnych rodzajów nieruchomości niż tych sprzedających, więc biznes jakby sam się kręcił. Jednak od kilku lat, od czasu właściwie kryzysu bankowego w II połowie 2008 roku, sytuacja diametralnie się zmieniła – jest wystawionych na sprzedaż bardzo dużo nieruchomości, niektóre funkcjonują już w tym stanie od kilku lat, a kupujących jest niewiele. Taka sytuacja uświadomiła wielu ludziom, jak trudno jest samodzielnie sprzedać nieruchomość – to zachęciło coraz szersza rzeszę właścicieli różnego rodzaju nieruchomości do skierowania swoich kroków do agencji nieruchomości i poprzez nawiązanie współpracy zwiększenie szansy na skuteczna sprzedaż dom, działki, mieszkania czy lokalu usługowego. Jak podają statystyki, obecnie już ponad 2/3 wszystkich transakcji zawieranych na rynku nieruchomości w obiegu wtórnym odbywa się za pośrednictwem właśnie agencji pośrednictwa nieruchomości.

Read more

Jakich ofert agencje powinny się wystrzegać

Generalnie agencje nieruchomości działające w naszym kraju starają się posiadać w swojej ofercie jak największa ilość ofert nieruchomości wystawionych czy to do sprzedaży, czy do wynajęcia. Takie dążenia są motywowane w dwojaki sposób – po pierwsze bogata oferta pozwala na większa skuteczność znalezienia kupca, a więc automatycznie i uzyskanie prowizji, zwłaszcza w sytuacji, kiedy klientowi z jakichś względów nie bardzo pasuje oferta, która był początkowo zainteresowany, a agencja posiada tak duże zasoby ofert podobnych, że skutecznie przekona klienta do zakupu innej, podobnej nieruchomości, również zasobów danej agencji. Kolejna korzyść z posiadania wielu ofert to pokazanie klientom czy to sprzedającym nieruchomości, czy też kupującym, że agencja jest wiarygodna, bo przecież, kto by kierował swoje oferty do agencji niepewnej, słabej, mało skutecznej w działaniu. Jednakże są pewne oferty nieruchomości, tych agencja nie powinna za wszelką cenę brać w ramach umowy o współpracę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to umowa otwarta. Mowa jest tu o nieruchomościach, które mają nie do końca ustalony właściwy stan prawny – wówczas nawet w sytuacji znalezienia osoby zainteresowanej kupnem takiej nieruchomości jej sprzedaż będzie mało prawdopodobna, a więc i prowizja jest wówczas mglista. Kolejny rodzaj nieruchomości to taka, która ma wielu właścicieli, a nie ustanowili oni jednego pełnomocnika w kwestii sprzedaży, a więc po prostu nie mogą się porozumieć ostatecznie, co też może uniemożliwić sprzedaż.

Read more

Agencja nieruchomości a współpraca agencyjna

Zakładając agencje pośrednictwa nieruchomości nie trzeba mieć obecnie licencji pośrednika, wystarczy po prostu zgłosić działalność gospodarczą i można już działać, po wykupieniu odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej ze szkodami powstałymi w wyniku prowadzenia właśnie przedmiotowej działalności. Jednak warto jest też wynająć jakiś lokal w dobrym miejscu i założyć tam biuro, bowiem bez siedziby agencji, działając tylko zna zasadzie dojazdu do klienta, trudno będzie nam działać skutecznie na rynku pośrednictwa nieruchomości. Na pewno trzeba też będzie zatrudnić w agencji co najmniej jednego pracownika, bo przecież praca agenta nieruchomości polega w dużym stopniu na pracy w terenie, dojazd do klienta, prezentowanie nieruchomości potencjalnym kupcom czy dotarcie do kolejnych ofert nieruchomości wystawianych do sprzedaży, a ktoś musi przecież w tym czasie być w biurze, przyjmować interesantów, opracowywać oferty, odbierać telefony i maile. Jest też inna możliwość znalezienia sobie współpracowników – zamiast zatrudniać osoby na etacie można podpisać z nimi umowy agencyjne, by działały jako agenci nieruchomości, jednak pod szyldem naszej agencji, a wynagrodzenie ustalić na zasadzie prowizyjnej, na przykład – dzielenie się prowizja po 50 procent dla obu stron. Taka współpraca może okazać się korzystna dla dwóch stron – właściciel agencji nie musi, co miesiąc wypłacać pensji, dzieli się prowizją tylko w sytuacji, kiedy agent sam wypracuje zysk, a więc podpisze umowę pośrednictwa, a następnie doprowadzi do sprzedaży danej nieruchomości. Z kolei agent-współpracownik też jest zadowolony, nie musi wynajmować biura, inwestować w nie, ma dostęp do sprzętu biurowego, często też ma służbowy samochód i telefon.

Read more

Jak agencje reklamują swoje oferty

Minęły już czasy, kiedy sprzedając swoje mieszkanie czy działkę dawaliśmy drobne ogłoszenie do lokalnej prasy, wieszając jednocześnie na słupie ogłoszeniowym krateczkę z informacja o sprzedaży naszej nieruchomości. Obecnie takie metody nie dadzą żadnych praktycznie szans na znalezienie kupca – na słupach generalnie miasta zakazują wieszania takich informacji, a jeżeli chodzi o lokalną prasę, to przecież osoba z drugiego końca polski nie będzie miała szans na odnalezienie takiego ogłoszenia. Najlepiej jest reklamować swoją nieruchomość wielokierunkowo, jak najszerzej, nie zaniedbując żadnego sposobu – w tym celu warto jest nawiązać współpracę z agencja nieruchomości, która wie, w jaki sposób należy szeroko reklamować nieruchomość wystawiona do sprzedaży oraz ma do tego odpowiednie instrumenty. Generalnie agencje nieruchomości jako główne źródło reklamy posiadanych przez siebie ofert traktują Internet – to medium okazuje się najskuteczniejsze w działaniu, jak pokazują badania prowadzone nad skutecznością różnych form reklamy. Agencje wykupują miejsca na poszczególnych portalach, zazwyczaj jest to stała współpraca z największymi portalami ogólnopolskimi, gdzie można znaleźć setki tysięcy nieruchomości wystawionych do sprzedaży. Kolejny sposób to umieszczane ofert na specjalnych tablicach reklamowych, które każda agencja stara się postawić zarówno przy swojej siedzibie, jak i w punktach miasta, które są bardzo często odwiedzane przez duża grupę mieszkańców. Niektóre agencje mają również swoje pisma, gdzie prezentują poszczególne oferty -te pisma są kolportowane do urzędów gminnych i miejskich na danym terenie, wykładane są w supermarketach czy sklepach specjalistycznych z zakresu budowlanki.

Read more

Jak skonstruować umowę pośrednictwa

Nie ma jednego, określonego druku, który obowiązuje Konkurencyjność całej Polsce przy spisywaniu umowy pośrednictwa pomiędzy właścicielem nieruchomości, która jest przeznaczona do sprzedaży lub do wynajęcia Konkurencyjność upoważnionym pracownikiem agencji pośrednictwa nieruchomości – poszczególne agencje same opracowują swoje drugi, wzorując się na drukach, które są użytkowane przez inne agencje, czasami wynajmowany jest też prawnik, aby skonstruował taki druk umowy pośrednictwa. Jest to bardzo ważny dokument, to podstawa działalności (Konkurencyjność zarabiania pieniędzy) agencji nieruchomości, dlatego istotne są poszczególne zapisy Konkurencyjność takiej umowie. Generalnie Konkurencyjność umowach pośrednictwa są zawarte warunki ogólne współpracy, Konkurencyjność następnie szczególne, już omówione Konkurencyjność każdym klientem – są też sytuacje, kiedy klient kwestionuje jakiś zapis Konkurencyjność umowie, kategorycznie się na niego nie zgadzając, warunkuje podpisanie umowy zmiana Konkurencyjność danym zapisie lub też usuniecie danej kwestii. Konkurencyjność takiej sytuacji należy rozpatrzyć, jak wpłynie na interes agencji nieruchomości usuniecie danego zapisu lub jego zmiana, jeśli okaże się, że interes agencji nie ucierpi na tym, można zapis zmienić. Konkurencyjność umowie pośrednictwa powinien być określony czas, na jaki jest ona zawarta, jeśli jest to umowa otwarta, również powinien znajdować się tam zapis, że umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Również istotną kwestią jest wysokość wynagrodzenia, czyli prowizji oraz opisane warunki, kiedy taka prowizja jest wymagalna.

Read more

Umowa na wyłączność – jak działa

Agencje nieruchomości w Polsce działają na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego, a więc agencja zarabia dopiero wówczas, kiedy posiada odpowiednia umowę zawartą z klientem – właścicielem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ta nieruchomość zostanie sprzedana – wówczas zbywający jest obowiązany do przelania odpowiedniej kwoty pieniędzy na konto agencji, od tej prowizji agencja jest zobowiązana z kolei do opłacenia podatku VAT – obecnie w wysokości 23 procent od wysokości pobranej prowizji za pośrednictwo. Agencje pracują na kilku rodzajach umów pośrednictwa, jest to w sumie indywidualna kwestia danej agencji – nikt odgórnie nie narzuca agencji, na jakich umowach ma pracować i jakiej wysokości prowizje pobierać od klientów. Agencje najbardziej lubią pracować na umowach mówiących o wyłączności prawa agencji do danej nieruchomości – taka umowa zapewnia agencji, że przez określony w umowie czas to dana agencja będzie miała prawo do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego nawet w sytuacji, kiedy kupiec na nieruchomość nie będzie znaleziony, skojarzony przez agencję, lecz w czasie trwania umowy pośrednictwa nieruchomość zostanie po prostu sprzedana. Takie umowy na wyłączność są dość skuteczne, bowiem agencja stara się wszelkimi siłami doprowadzić do sprzedaży nieruchomości w czasie trwania umowy pośrednictwa, agencja ma pewność, że w przypadku dotrzymania warunków zawartych w umowie pośrednictwa nie zostanie ona przez klienta wypowiedziana, a więc praca agencji, wysiłki jej poszczególnych pracowników nie pójdą na marne.

Read more

Zasady działania agencji nieruchomości w Polsce

Historia działalności agencji pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju to relatywnie niedługi okres czasu – pierwsze agencje zaczęły powstawać dopiero po przemianach ustrojowych, mających miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początki faktycznie były dość trudne – agencji nieruchomości nie mieli doświadczenia, czerpali wzorce z krajów zachodnich, jednak polska rzeczywistość była nieco odmienna. Kolejna kwestia to braku zaufania ludzi do podejmowania współpracy z agencjami nieruchomości – dotychczas byli przyzwyczajeni do działania samodzielnego, jeśli coś chcieli sprzedać. Generalnie można powiedzieć, że agencje nieruchomości w naszym kraju w ciągu swojej niedługiej historii ugruntowały już zasady działania – podstawą jest działanie na zasadzie prowizyjnej, a więc agencja utrzymuje się z prowizji wypłacanej przez osobę sprzedającą nieruchomość, czasami też przez osobę kupującą, w przypadku pozytywnego zakończenia procesu poszukiwania kupca. Podstawa do wypłaty prowizji jest umowa pośrednictwa, a więc zawarta pomiędzy agencją a właścicielem nieruchomości, która wystawiana jest na sprzedaż – to w umowie zawarte są wszelkie szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia prowizyjnego oraz warunki, jakie muszą być spełnione przez agencje, aby była ona uprawniona do otrzymania tego wynagrodzenia. Założenie agencji nieruchomości to automatycznie założenie swojej działalności gospodarczej, przy czym osoby współpracujące na zasadzie agencyjnej nie są pośrednikami, lecz muszą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Read more

Stylizacja na epokę

Któż z nas nie chciałby odwiedzić baru, który jest stylizowany na epokę. Weźmy np. wystrój królewskiego zamku ze średniowiecza. Ewentualnie klimat teatru, w którym potajemnie bawiła się na balach kostiumowych Maria Antonina. Pomysłów jest tyle ile epok. Moglibyśmy stworzyć w barze PRL-owską stylizację: stare, zniszczone meble, mnóstwo czarno-białych gazet. Wspaniałą opcją jest także epoka dzieci kwiatów. Jeszcze kolejnym pomysłem może być bar w czasie wojny. Rozrywka była potrzeba zawsze. Chcąc stylizować nasz bar w sposób ciekawy, powinniśmy zdecydować się na to, co jest najbliższe naszemu sercu. Jeśli kochamy Azję, możemy stworzyć bar, który traktuje o tej kulturze, jest pełen wschodnich alkoholi, ciekawych propozycji jeśli chodzi o drinki. Możemy stylizować tak, jak nam się to podoba. Najważniejsza jest oryginalność. Oczywiście taki lokal musi być jednak nastawiony również na zwykłego klienta. Nie każdy ma ochotę na czaje, sake itd. Jednak można ciekawie zaakcentować tematykę w wystroju oraz w karcie menu.

Read more
Strona 1 z 212