Jak ustalić wartość nieruchomości

Aby skutecznie sprzedać nieruchomość, zwłaszcza w takim okresie czasu, jaki mamy na rynku nieruchomości obecnie, trzeba spełnić szereg kryteriów, wykonać szereg różnego rodzaju czynności, zrobić to dobrze, aby cała sprawa zakończyła się szczęśliwie finałem w postaci podpisania umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. Na pewno podpisanie umowy pośrednictwa z dobra, skuteczna agencja nieruchomości w znaczący sposób zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w tej kwestii, a więc sprzedanie nieruchomości w relatywnie niedługim czasie, mierzonym od momentu zamieszczenia oferty do podpisania umowy notarialnej, a także osiągniecie ceny, która będzie satysfakcjonująca dla strony sprzedającej nieruchomość. Jednym z instrumentów skutecznej sprzedaży nieruchomości jest prawidłowa wycena nieruchomości, określenie jej wartości realnej, dla danego miejsca i danego czasu, z uwzględnieniem cen nieruchomości podobnych znajdujących się w okolicy. Takie właśnie działania nalezą już do doświadczonego pracownika agencji, a która właściciel nieruchomości podpisał umowę – to w jego kompetencjach jest znalezienie odpowiedniego pułapu cenowego dla nieruchomości. Taka cena ofertowa powinna spełniać kilka podstawowych kryteriów – przede wszystkim nie powinna być zbyt wysoka, bowiem wystraszy to wielu oferentów, którzy może i byliby skłonni obejrzeć nieruchomość, a nawet prowadzić dalsze negocjacje, jednak widząc zbyt wysoką cenę, nieprzystającą do realnej wartości nieruchomości, nie chcą nawet rozpoczynać czynności związanych z obejrzeniem nieruchomości.

Read more

Agent nieruchomości – jakie dodatkowe wskazane uprawnienia

Życie pokazuje, że działając w jednej dziedzinie, zajmując się zawodowo jednym, konkretnym aspektem działalności, warto jest rozwijać umiejętności w dziedzinach pokrewnych, aby móc w bardziej szerszym kontekście realizować działalność gospodarczą, niekoniecznie poszukując wówczas do współpracy specjalistów z dziedzin wchodzących w szerokie pasmo działalności związanych z daną tematyką – jest to z jednej strony większa skuteczność, działania, z drugiej zaś oczywiście możliwość zaoszczędzenia pewnych kosztów lub po prostu wygenerowanie dodatkowych korzyści finansowych. Takim wzorem powiązanej działalności jest funkcjonowanie biura pośrednictwa nieruchomości – jeszcze do niedawna niezbędna była licencja pośrednika, a więc posiadanie pewnych uprawnień, obecnie nie jest to już niezbędne. Jednak duża konkurencja na rynku biur nieruchomości oraz małe tempo sprzedaży poszczególnych rodzajów nieruchomości powodują, że wielu biurom trudno jest obecnie utrzymać się z tylko i wyłącznie prowadzonej działalności pośrednictwa – warto mieć jeszcze jakieś dodatkowe uprawnienia, powiązane z nieruchomościami. Do takich można zaliczyć niewątpliwie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego – może to być wspaniałym uzupełnieniem działalności pośrednika w sytuacji, kiedy nasi klienci chcą kupić nieruchomość korzystając z kredytu hipotecznego – wówczas niezbędna okazuje się fachowa wycena nieruchomości, a więc sporządzenie operatu szacunkowego – mamy więc gotowych do współpracy klientów. Warto też rozważyć włączenie do działalności biura nieruchomości punkt pośrednictwa kredytowego – można wówczas jednocześnie pomagać naszym klientom w uzyskaniu kredytu.

Read more

Pracownik agencji nieruchomości – zestaw pożądanych cech

Zakładając działalność gospodarcza w postaci agencji pośrednictwa nieruchomości na pewno nie będziemy w stanie skutecznie prowadzić tego biznesu w pojedynkę – niezbędne będzie zatrudnienie, chociaż jednej osoby do obsługi biura, kiedy na przykład – jako agent nieruchomości – wyjedziemy w teren do podpisania nowej umowy, pokazania klientowi nieruchomości czy też poszukiwania nowych, ciekawych nieruchomości, które są wystawione do sprzedaży tylko na zasadzie powieszenia tablicy informacyjnej przed domem czy przy działce. Zatrudniając pracownika do biura warto jest dokładnie sprawdzić, jakie cechy posiada dana osoba, czy ma odpowiednie predyspozycje – jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nasz pracownik nie tylko będzie obsługiwał interesant w biurze, prezentując im posiadane oferty, ale będzie działał też szerzej, wykonując praktycznie wszystkie nieomal czynności, co sam właściciel biura, co jest bardzo wskazane – bardziej skuteczne. Na pewno pracownik takiego biura powinien posiadać prawo jazdy czynne, aby spokojnie mógł wziąć samochód i pojechać na przykład z klientem prezentować nieruchomość. Kolejna pożądana cecha to aktywność, brak stresu w sytuacji, kiedy trzeba telefonować do kolejnych setek osób, posiadających nieruchomości na sprzedaż, by namówić ich do współpracy. Umiejętność prowadzenia takich rozmów telefonicznych przekłada się w prostej linii na skuteczność w pozyskiwaniu kolejnych ofert, a więc i na potencjalna możliwość zyskiwania kolejnych prowizji. Na pewno pracownik biura nieruchomości powinien pogłębiać swoją wiedzę z zakresu nieruchomości, prawnych aspektów oraz znajomość lokalnego rynku nieruchomości.

Read more

Kiedy można wypowiedzieć umowę na wyłączność

Jeśli właściciel nieruchomości chce ja sprzedać i wstąpi do agencji nieruchomości w celu zorientowania się, jakie będą ewentualne warunki podjęcia współpracy z dana agencją, zaproponowane mu będzie podpisanie umowy na wyłączność – agencje takie umowy zdecydowanie preferują. Jednak większość klientów na dźwięk tego słowa od razu usztywnia swoje stanowisko, są to zwłaszcza osoby, które już sprzedawały swoje nieruchomości i miały niekoniecznie pozytywne wrażenia z współpracy z agencja na zasadzie wyłączności – dlatego zdecydowanie preferują umowy otwarte, gdzie jest możliwość podjęcia jednocześnie współpracy z kilkoma agencjami, można też poszukiwać kupca na własna rękę. Są jednak pewne okoliczności, kiedy nawet umowę pośrednictwa zawarta na zasadzie wyłączności można wymówić – zarówno w przypadku agencji, jak i właściciela nieruchomości. W takiej umowie zawarte są konkretne obowiązki obu stron, których naruszenie właśnie skutkować może wypowiedzeniem umowy pośrednictwa, bez żadnych konsekwencji finansowych, bez prawnych dolegliwości. Na przykład – klient może wymówić umowę, jeśli agencja niedostatecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, nie dokłada należytych starań do skutecznej reklamy oferty, nie obsługuje klientów, którzy chętni są do zaprezentowania im oferty czy też stosują pracownicy agencji praktyki polegające na tym, że bez uzgodnienia z właścicielem nieruchomości zmieniają jej cenę, negocjują bez uprzednich ustaleń z druga strona umowy – chodzi oczywiście o zawarta umowę pośrednictwa.

Read more

Miejsce na siedzibę agencji nieruchomości

Aby dana agencja nieruchomości odniosła sukces w biznesie, miała wielu klientów i zarabiała godne pieniądze na licznych prowizjach, należy spełnić szereg wymogów, nie wolno zaniedbać żadnego z aspektów – jednym z nich jest wybranie odpowiedniej siedziby na biuro agencji. Na pewno na początku działalności trudno jest zakładać, że pośrednik zakładający agencje nieruchomości będzie miał odpowiednie fundusze na kupno lokalu pod biuro, pozostaje, więc wynajęcie lokalu i urządzenie go w odpowiedni sposób. Co się okazuje, lokalizacja takiej siedziby agencji jest bardzo ważnym aspektem jej działalności, osiągania sukcesów – dobre usytuowanie agencji nawet w 50 procentach zwiększy ilość ofert, jakie agencja będzie posiadała w wyniku podpisanych umów pośrednictwa. Niezależnie od aktywności poszczególnych pracowników agencji wiele osób samodzielnie szuka agencji, której mogliby powierzyć swoją nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, nawiązać korzystna współpracę. Wówczas, nie mając odpowiedniej wiedzy o tym, które agencje są skuteczniejsze w działaniu, idą do pierwszej napotkanej po drodze agencji – i tu jest właśnie sukces, jeśli jest korzystne położenie agencji. Na podobnej zasadzie działają osoby poszukujące nieruchomości w celu jej kupna lub wynajęcia – również przechodząc gdzieś na terenie miasta, widzą szyld agencji i postanawiają wejść do wnętrz w celu sprawdzenia, jakie ciekawe oferty posiada dana agencja. Schowanie agencji gdzieś na peryferiach miasta spowoduje, że będziemy zdani tylko i wyłącznie na telefoniczne zachęcanie klientów do skorzystania z naszych usług.

Read more

Co oznacza termin umowa bezpośrednia

Jeśli jako właściciel nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udamy się do siedzimy którejkolwiek agencji pośrednictwa nieruchomości, zostanie nam przedstawiona propozycja współpracy – zapewne będzie to propozycja podpisania umowy na wyłączność, jeśli jednak nie zgodzimy się na taką formułę, wówczas większość agencji działających na naszym rynku zgodzi się podpisać z nami umowę otwartą. Jest jeszcze pewien rodzaj umowy, która może być stosowana zarówno przy umowie otwartej, jak i tej na zasadach wyłączności – chodzi o tak zwana umowę bezpośrednią. Istota tej umowy polega na tym, że strona kupująca nieruchomość, która jest wystawiona przez agencje do sprzedaży, nie jest zobowiązana do opłacania prowizji za pośrednictwo – całość prowizji opłaca strona sprzedająca nieruchomość. Jest to dość korzystna opcja dla właściciela wystawiającego nieruchomość do sprzedaży – wprawdzie to on będzie ponosił w tym przypadku 100 procent wysokości prowizji za pośrednictwo, jednak strona kupująca nie będzie zniechęcona tym, że trzeba opłacić jeszcze prowizje. Generalnie nie lubimy za jakiś produkt dopłacać dodatkowo, tak więc widząc ofertę bezpośrednią jesteśmy bardziej skłonni do zainteresowania się daną nieruchomością, wiedząc o tym, że jeśli w wyniku negocjacji ustalimy już konkretna cenę transakcyjna nieruchomości, nic nie będziemy musieli dopłacać, nie dopadną nas żadne dodatkowe koszty. Agencje nieruchomości namawiają swoich klientów do stosowania właśnie opcji umowy pośrednictwa bezpośredniej, wówczas klienci poszukujący nieruchomości w celu ich kupna nie próbują porozumieć się z właścicielem nieruchomości poza pośrednictwem danej agencji, wystawiającej nieruchomość do sprzedaży.

Read more

Czy skuteczne są umowy otwarte pośrednictwa

Współpraca pomiędzy agencja pośrednictwa nieruchomości a poszczególnymi klientami, właścicielami nieruchomości, które są przeznaczone na sprzedaż i które agencja bierze niejako w opiekę, opiera się na sporządzeniu pomiędzy stronami umowy pośrednictwa. Najchętniej wybieranym rodzajem umowy pośrednictwa przez klientów jest tak zwana umowa otwarta – prawie 70 procent wszystkich umów, na jakich pracują w Polsce agencje nieruchomości, to właśnie tego rodzaju umowy. Istota ich jest to, że nie są zawierane na określony czas, lecz są to umowy na czas nieokreślony, jednak obie strony w każdej chwili mogą taka umowę wypowiedzieć, bez podawania nawet konkretnej przyczyny, przy czym nie ma żadnych konsekwencji finansowych czy prawnych w przypadku wypowiedzenie tego rodzaju umowy pośrednictwa. Ina cecha umowy otwartej to możliwość zawarcia takich umów przez klienta – właściciela nieruchomości – z kilkoma nawet agencjami, na zasadzie – kto znajdzie kupca na nieruchomość, a następnie wykona wszystkie czynności związane z jej sprzedażą, ten otrzyma prowizje za pośrednictwo. Agencje bardzo niechętnie pracują na tego rodzaju umowach, wolą umowy na wyłączność, jednak z uwagi na niechęć klientów do zawierania takich właśnie umów – przyjmują również zlecenia na zasadzie umów otwartych. Jednak generalnie nie angażują się zbyt mocno w proces poszukiwania kupca, jeśli jest to umowa otwarta – nie opłaca się inwestować za mocno w takie oferty, bowiem są sytuacje, że pracownicy agencji przez wiele miesięcy będą wykonywali wiele czynności przy danej ofercie, a klient w pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie, wypowie umowę i cała praca na marne.

Read more

Czy warto współpracować z agencją nieruchomości

Jest w naszym kraju bardzo wielu ludzi, którzy dla zasady nie chcą współpracować z żadna agencja nieruchomości, jeśli chcą sprzedać swoją nieruchomość lub ja wynająć. Po prostu ludzie ci uważają, że sprzedać nieruchomość jest bardzo łatwo, że wystarczy dać kilka ogłoszeń, a zgłoszą się osoby chętne do zakupu nieruchomości i wszystko dobrze się skończy, bez konieczności dzielenia się zyskami ze sprzedaży z agencja pośrednictwa nieruchomości. Jednak coraz więcej osób przekonuje się, że współpraca z agencja nieruchomości może faktycznie przynieść pożądane rezultaty, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, kiedy to bardzo trudno jest sprzedać jakakolwiek nieruchomość, kiedy jest duże nagromadzenie różnego rodzaju ofert, a kupujących jest jak na przysłowiowe lekarstwo. Nawet osoby, które sceptycznie podchodzą do kwestii nawiązania współpracy z agencja nieruchomości, po bezskutecznych próbach sprzedaży samodzielnie posiadanej nieruchomości przychodzą do agencji i proszą o pomoc w procesie znalezienia kupca na dana nieruchomość. Współpraca z agencją daje klientowi – właścicielowi nieruchomości – bardzo wiele korzyści, o których przed jej rozpoczęciem klient nawet nie ma często świadomości. Przede wszystkim zwiększa się ogromnie możliwość dotarcia z ofertą do szerokich kręgów potencjalnych klientów – agencje wymieniają się często posiadanymi ofertami pomiędzy sobą, mają duże doświadczenie, w jakich kręgach klientów szukać kupców na poszczególne rodzaje nieruchomości, jak konstruować oferty, bo to może być czasami klucz do osiągnięcia sukcesu. Kolejna kwestia to wygoda klienta agencji nieruchomości – nie musi ciągle pokazywać nieruchomości, pokonując czasami wiele kilometrów, nie interesuje go kwestia wyceny nieruchomości.

Read more

Praktycznie, ale pięknie

Aranżacje wnętrz mają prezentować się nienagannie. Jednak przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze praktyczność naszego wystroju. Cóż z tego, że mamy przestronny salon jeśli nasze rzeczy nie mieszczą się do tak małej ilości komód. Właśnie z tego powodu określmy dlaczego decydujemy się na tego typu meble. Jeśli dobierzemy meblościankę, mamy tam włączonych mnóstwo szafek. Możemy pozwolić sobie wtedy na większy aneks wypoczynkowy. Kiedy jednak dobieramy małą komodę, stolik, szafkę pod telewizor, mamy mniej możliwości, aby schować dane przedmioty. Powinniśmy przeanalizować ile rzeczy posiadamy, ile szafek mniej więcej jest nam potrzebnych. Dzięki temu nie będziemy żałować zakupu mebli. Jak wiadomo kiedy zakupimy niewłaściwe meble, potem szkoda się ich pozbywać, gdyż przecież są nieużywane. Poza tym sam fakt, że czekają nas kolejne wydatki nie jest przyjemny. Z tego względu musimy przemyśleć sprawę o dobraniu wystroju. Ma być ładnie, ale również praktycznie. W końcu dom to nie muzeum. Mamy w nim czuć się wygodnie i swobodnie.

Read more

Nowocześnie czy stylowo

Każdy z nas posiada inny gust, a zatem z chęcią odwiedza inne bary. Najwięcej zależy od tego jak prezentuje się dany lokal, jak można spędzić tam czas. Nie każdy ma ochotę wchodzić do nowoczesnego baru, który po kilku godzinach staje się małą dyskoteką. Wielu z nas chce po prostu porozmawiać ze znajomymi, spędzić czas samotnie, ale nie musząc przekrzykiwać głośnej muzyki. Ta w barach nie powinna być zbyt głośna, pod warunkiem, że nie jest akurat organizowany koncert. Nowoczesne bary na pewno posiadają swój klimat dla młodych ludzi. Jednak wielu z nas tęskni za stylizowanymi na sposób elegancki wspaniałymi barami. Drewniana podłoga, drewniane meble, delikatne dźwięki muzyki. Prawie jak amerykańska restauracja sprzed kilku dekad. To pociąga wielu ludzi: klimat. Niekoniecznie klimatyczne są dla nas światła stroboskopu, głośna muzyka, tłumy. Chcielibyśmy mieć nieco intymności, kiedy przyszliśmy do baru, aby przemyśleć kilka życiowych spraw, odstresować się itd. W nowoczesnych kubach jest to trudne.

Read more
Strona 1 z 212