Umowa przedwstępna – jakie główne ustalenia

Działanie agencji pośrednictwa nieruchomości to nie tylko proces umiejętnego zbudowania oferty danej nieruchomości i poszukiwanie kupca poprzez skuteczna, szeroka reklamę danej oferty – to również szereg działań formalnych, które są wykonywane już w procesie przygotowań do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. W skład tych czynnością wchodzą takie jak zbieranie wszelkich dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy notarialnej, przygotowywanie ustaleń pomiędzy stronami odnośnie czynności kupna-sprzedaży, ustalenia, jaki będzie tryb przekazywania nieruchomości i tak dalej. Jednym z etapów działania w omawianym zakresie będzie doprowadzenie do umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży danej nieruchomości – takie umowy są praktykowane prawie zawsze, bowiem jest to już bardzo poważny wstęp do sporządzenia umowy głównej i finalizacji całości transakcji. To na agencji nieruchomości spoczywa ciężar przygotowania takiej umowy, wszelkie ustalenia, które będą w niej zawarte, dochodzenie do porozumienia obu stron, a ostatecznie i sporządzenie takiej umowy – zazwyczaj w siedzibie biura. Czasami strona kupująca, bo ona ma decydujący głos w danej kwestii, wyraża żądanie, aby taka umowa przedwstępna, z zapłaceniem zadatku w odpowiedniej wysokości, odbyła się przed notariuszem. Również w takim przypadku na agencji pośrednictwa nieruchomości spoczywa ciężar kompleksowego przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do notarialnego zawarcia takiej umowy, oczywiście również uczestniczenie w tym przedstawiciela agencji.

Read more

Co daje klientowi współpraca z agencją nieruchomości

Na naszym rynku nieruchomości możemy obserwować już od pewnego czasu pewne nagromadzenie się ofert – jest ponad pół miliona działek budowlanych wystawionych do sprzedaży (rocznie zawieranych jest około 80 tysięcy takich transakcji), kilkadziesiąt tysięcy mieszkań na rynku wtórnym, co przy niewielkich ilościach transakcji kupna-sprzedaży powoduje, że właściciele takich nieruchomości są skłonni szukać wsparcia agencji pośrednictwa nieruchomości przy poszukiwaniu kupca na dana nieruchomość. Nawiązanie takiej współpracy z agencja, na podstawie podpisanej umowy pośrednictwa, daje dla klienta agencji – właściciela nieruchomości – rozliczne korzycie. Przede wszystkim nieruchomość zostaje fachowo wyceniona, nie pod kątem nawet operatu szacunkowego, jakie wykonuje się na potrzeby banków udzielających kredytów hipotecznych, ale pod kątem faktycznej, realnej wartości, uwzględniającej wszystkie parametry nieruchomości, w tym najbliższa okolice i trendy, jakie są w danym czasie na rynku – chodzi po prostu o realna możliwość w miarę szybkiego znalezienia kupca na dana nieruchomość. Kolejna kwestia to prezentowanie nieruchomości klientom zainteresowanym wstępnie ofertą i chętnym do jej zobaczenia osobiście – czasami nawet kilkudziesięciu klientów umawia się w ciągu miesiła na taka lustracje nieruchomości, co dla właściciela, zwłaszcza pracującego zawodowo, wiązałoby się z ogromnym kłopotem – tą kwestia zajmuje się już pracownik agencji. Dzięki nawiązaniu takiej współpracy nie musimy martwić się o załatwianie wszelkich formalności związanych z sama transakcja sprzedaży nieruchomości, jeśli już zostanie znaleziony kupiec – tym problemem kompleksowo zajmie się agencja.

Read more

Czy założenie agencji nieruchomości się opłaca

Każdy biznes, który zakładamy, na pewno w zamierzeniach, w planach powinien być opłacalny – inaczej nie byłoby sensu zakładać taka działalność gospodarcza. Jednak – jak pokazuje życie – nie każdy założony biznes to sukces właściciela takiej firmy – co roku rejestruje się w naszym kraju kilkaset tysięcy nowych firm i prawie tyle samo zgłasza upadłość lub po prostu zostaje wyrejestrowana. Obecnie został uwolniony zawód pośrednika nieruchomości, więc dla wielu jest pokusa by założyć takie biuro nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji, kiedy taka działalność nie generuje nadmiernych kosztów, jak to każda działalność usługowa. Jednak czy taki biznes się opłaci, czy założenie agencji nieruchomości zwłaszcza w obecnym okresie czasu to sukces w biznesie – tego nie można na pewno powiedzieć. Na pewno bardzo zyskali ci, którzy prowadzili takie agencje nieruchomości albo też zakładali je na początku lat 2000-nych, kiedy to z roku na rok ceny pszczelnych rodzajów nieruchomości systematycznie rosły, a jednocześnie rosła ich sprzedaż – agencje często nie nadążały z bieżąca obsługa posiadanych w swojej ofercie nieruchomości. Obecnie na naszym rynku nieruchomości panuje bardzo duże spowolnienie, jeśli idzie o transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości, a w sytuacji, kiedy od nowego roku zapowiadane jest wejście w życie programu Mieszkanie dla młodych, którym mają być objęte tylko oferty związane z rynkiem pierwotnym, sytuacja biur nieruchomości może się jeszcze pogorszyć, bowiem jeszcze mniejszy będzie na rynku ruch w sferze mieszkań i domów oferowanych na rynku wtórnym, a więc w dużej mierze za pośrednictwem agencji.

Read more

Jakie prowizje pobierają w Polsce agencje nieruchomości

W poszczególnych krajach działalność agencji pośrednictwa nieruchomości regulowana jest odrębnymi przepisami – tak jest również w dziedzinie wysokości prowizji za pośrednictwo. Są kraje, gdzie ustalone są obowiązujące stawki w tej dziedzinie, na stałym poziomie – przykładem są regulacje prawne w tej kwestii obowiązujące w Czechach, w innych państwach są określone jedynie maksymalne stawki prowizji za pośrednictwo – taka sytuacja ma miejsce na przykład w Kanadzie. W Polsce żaden przepis nie mówi o tym, jakie mają być prowizje pobierane przez pośredników nieruchomości – jest to tyko i wyłącznie kwestia porozumienia się obu stron, podpisujących umowę pośrednictwa, jak też ustalenia zawarte pomiędzy pośrednikiem a strona kupująca nieruchomość, jeżeli nie jest to oferta bezpośrednia. Jednak są pewne przyjęte wysokości stawek prowizji, jakie agencje stosują najczęściej – oczywiście wszystko jest kwestia dwustronnych ustaleń, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dana agencja nie należy do sieciowych biur nieruchomości, gdzie obowiązują w wielu kwestiach sztywne reguły działania, dotyczy to również prowizji. Tak, więc jeśli dana oferta nie jest bezpośrednia, to agencja pobiera najczęściej od obu stron transakcji, to jest sprzedającego i kupującego nieruchomość, po 25 procent wartości transakcyjnej nieruchomości plus 23 procentowy podatek VAT. Jeśli z kolei jest to oferta bezpośrednia, te wartości się sumują – plus oczywiście VAT. Istnieje jednak zasada, że im wyższa cena nieruchomości, tym prowizja procentowo jest mniejsza – na przykład przy nieruchomości o wartości 10 milionów złotych nawet prowizja w wysokości 1 procenta wartości transakcyjnej to aż 100 tysięcy złotych.

Read more

Zasady konstruowania oferty nieruchomości

Jednym z kluczy do sukcesu w nieruchomościach, a więc skutecznej sprzedaży danej nieruchomości jest odpowiednie opracowanie oferty – jeśli jest ona niedopracowana czy też nie zawiera informacji podanych w odpowiedni sposób, nie zostanie zauważona w odpowiednio dużym stopniu przez klientów, nie wzbudzi zainteresowania, a więc cel zarówno agencji, jak i właściciela danej nieruchomości nie zostanie osiągnięty. Dlatego tak wielka wagę należy przykładać do opracowania samej oferty, poczynając od zrobienia zdjęć odpowiedniej jakości, w odpowiednio korzystnych ujęciach, aparatem o dobrej rozdzielczości, skończywszy na opisaniu najbliższej okolicy danej nieruchomości, o atrakcjach turystycznych tego terenu czy też innych ciekawostkach, mających zachęcić osoby poszukujące na przykład domu czy działki budowlanej, że warto jest w tym miejscu zamieszkać. Opis danej nieruchomości powinien mieć jednocześnie dwie podstawowe cechy – być zwięzły i zawierać wszelkie niezbędne informacje, mogące zainteresować stronę kupującą. Na pewno nie wolno w takich opisach robić pewnych przekłamań, niedomówień czasem, aby zataić wady nieruchomości, nadmiernie eksponując jej pozytywne strony. Owszem, pewne wyeksponowanie walorów powinno mieć miejsce, jednak nie kosztem ukrywania pewnych informacji i przekształcania ich w zupełnie innym kierunku. Takie działanie może spowodować wręcz odwrotny skutek – jeśli w danej ofercie są tylko piękne zdjęcia, ukazujące same walory nieruchomości, a w opisie wszystko jest w samych superlatywach, wizyta w miejscu położenia nieruchomości bardzo szybko pokaże prawdę, wówczas osoby oglądające nieruchomość będą miały złość do agencji za jednostronna prezentację danej nieruchomości.

Read more

Konkurencyjność agencji – na czym polega

Na naszym rynku nieruchomości działa obecnie nieco ponad 4 tysiące agencji pośrednictwa nieruchomości, jest bardzo prawdopodobne, że w związku z uwolnieniem niedawno zawodu pośrednika nieruchomości w najbliższym czasie pojawią się setki nowych agencji, gdyż nie trzeba już do założenia agencji posiadać licencji pośrednika. Na pewno każda nowa agencja, która pojawia się w danym mieście, jest konkurencja dla pozostałych, chociaż mają one i tak przewag nad nowo powstającymi agencjami poprzez rozbudowana sieć swoich klientów, jakieś doświadczenie zawodowe, a więc pewna pozycje na rynku. Jednak nowo powstające agencje wcale nie są skazane na porażkę w walce z już istniejącymi – wszystko zależy od takich czynników jak operatywność pracowników agencji, jej metody działania, usytuowanie siedziby, jak też i prowizje, jakie będzie stosowała w swoim działaniu. To właśnie wysokość prowizji jest tym, co czyni w oczach klientów największą konkurencyjność poszczególnych agencji – generalnie ludzie mający do sprzedaży nieruchomości wybierają agencje, które oferują im niższe prowizje za swoje usługi pośrednictwa. Jednak należałoby się zastanowić, czy niska prowizja gwarantuje skuteczność, czy może jest odwrotnie – za niska prowizje pracownicy agencji nie będą dostatecznie mocno angażować się w daną ofertę, zawiesza ją standardowo na swojej stronie internetowej, może jeszcze gdzieś na tablicy i kilku portalach internetowych. Poszukując agencji jako klienci zwracajmy uwagę na ilość posiadanych ofert, ilość sprzedanych, a opinie wśród byłych klientów danej agencji.

Read more

Uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości

Jeszcze do bardzo niedawna założenie agencji pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju wymagało spełnienia przez taka osobę bardzo wielu warunków – musiała posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe, co w konsekwencji oznaczało w większości przypadków ukończenie podyplomowo drugiego kierunku studiów, ponadto taki kandydat na pośrednika nieruchomości musiał odbyć odpowiednie praktyki i zdać egzamin licencyjny – dopiero wówczas otrzymywał licencje podpisana przez ministra finansów i była możliwość założenia agencji pośrednictwa nieruchomości. W wyniku ustawy przeprowadzającej deregulacje niektórych zawodów zawód pośrednika nieruchomości również został uwolniony, co oznacza, że obecnie można już założyć agencję nieruchomości również na zasadzie działalności gospodarczej, jednak nie trzeba już posiadać licencji pośrednika nieruchomości. Obecnie trzeba spełnić bardzo niewiele warunków, aby założyć taka działalność pośrednictwa nieruchomości – w zasadzie są już tylko dwa. Jednym jest niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, drugim jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia w zakresie działalności cywilnej, co wiąże się z czynnościami wykonywanymi w ramach pracy agencji nieruchomości – chodzi o to, aby w przypadku zaistnienia zdarzeń, kiedy na przykład nieruchomość w wyniku działania agencji ulegnie zniszczeniu czy też jej wartość zostanie umniejszona. Nie ma już obecnie wymogu odnośnie wykształcenia, tak więc – praktycznie biorąc – prawie każdy może założyć obecnie agencje pośrednictwa nieruchomości. Czy takie zmiany wpłyną pozytywnie na rynek pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju – czas pokaże.

Read more

Jakie cechy dobrego agenta nieruchomości

Mówi się, że nie ma ludzi idealnych do wszystkiego, że posiadamy szereg różnych cech, które predestynują nas do wykonania określonej grupy zawodów, w innych czujemy się bardzo źle. Podobnie jest w kwestii wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami – założenie agencji nieruchomości nie jest obecnie – po deregulacji zawodu pośrednika – czymś trudnym, jednak na pewno dopiero podczas działalności agencji okazuje się, czy faktycznie odpowiada nam bycie takim agentem, czy jesteśmy skuteczni w działaniu i jak w ogóle czujemy się podczas wykonywania takiego zajęcia. Aby osiągać sukcesy w zawodzie pośrednika nieruchomości, trzeba posiadać pewne cechy niezbędne do sprawnego funkcjonowania takiej agencji – na czele na pewne można wymienić pracowitość agenta. Zasady zarabiania pieniędzy na zasadzie prowizyjnej wymuszają sytuację, aby mieć jak najwięcej podpisanych umów pośrednictwa, aby posiadać jak najwięcej ofert, oczywiście ich jakość też ma znaczenie – bez dużej aktywności agenta nie będzie szans na zgromadzenie odpowiedniej ilości ofert. Kolejna kwestia to uczciwość – jeśli nasi klienci spostrzega, że stosujemy nieczyste posunięcia, że staramy się zyskać jak najwięcej pieniędzy nie zważając na wszelkie inne aspekty, stracą do nas zaufanie i przekażą swoje obiekcje innym, a wówczas bardzo trudno będzie zdobyć kolejnych klientów. Jeśli konstruujemy umowy pośrednictwa, powinny one mieć taki kształt, aby chroniły przede wszystkim naszego klienta, aby jego interesy były najbardziej eksponowane – oczywiście również własnych interesów też trzeba pilnować, a więc w umowach pośrednictwa powinny być również zapisy mówiące o tym, że wynagrodzenie nam się należy, jeśli wykonywać będziemy bardzo starannie wszystkie nasze obowiązki zawarte w umowie pośrednictwa.

Read more

Meble i sprzęty

Na wystrój oczywiście składa się pokrycie ścian, meble oraz sprzęty. Wyposażenie musi być ze sobą tematycznie powiązane. Tak jak wystrój w domu jest dobierany dokładnie, tak samo powinno mieć to miejsce w naszym barze, lokalu. Tak jak prezentuje się bar zazwyczaj świadczy o stosunku właściciela do niego. Jeśli jest brudno, wystrój nie jest gustowny, to taki jest właściciel. Przykładowo wielu właścicieli ma tendencję do stylizowania barów na wiejski efekt. Ten chyba jest bardzo łatwy. Jak się okazuje umieszczają na półkach, na suficie, na ścianach mnóstwo przedmiotów niewiadomego pochodzenia. W związku z tym tworzy się śmietnik bez gustu. Owszem styl wiejski może być urokliwy. Jednak zamiast tego moglibyśmy postawić na ładne dekoracje w formie kwiatów, fotografii łanów zboża itd. Możemy także pójść na łatwiznę i stworzyć bar nowoczesny. Meble nie są trudne do zdobycia, dekoracje również. Kierujmy się swoim gustem, ale bądźmy także otwarci na konstruktywną krytykę, która pozwoli nam poprawiać błędy.

Read more

Przytulnie i stylowo

Bary to dzisiaj bardzo często chłodne miejsca, stylizowane w sposób bardzo nowoczesny. Dziś panuje taki trend, a zatem trudno od niego odbiec. Prawie każdy bar właśnie posiada taki nowoczesny klimat. Nic dziwnego, skoro ciągnie do nich młodych ludzi. Młodzi jednak nie wiedzą czym jest prawdziwy klimat dobrego baru. Jak się okazuje bar to nie tylko alkohole. Barem możemy nazwać to miejsce, w którym czujemy się przytulnie. Wiemy, że ma on pewien klimat. Owszem, dla wielu taki nowoczesny, barwny, pełen świateł i sprzętów technologicznych będzie posiadał ciekawą atmosferę. Jednak któż z nas był w prawdziwym, stylizowanym barze? Taki bar to często miejsce, które od samego początku jest przemyślane. Nie można sobie przerobić strychu na bar dodając jedynie półkę na alkohole. Trzeba włożyć w to o wiele więcej pracy. Pamiętajmy przede wszystkim, że prawdziwe bary, które posiadają duszę, powinny posiadać temat. Tematem może być muzyka jazzowa. Jako dodatki dobierzmy instrumenty, fotografie znanych artystów. Działajmy na tej zasadzie.

Read more
Strona 1 z 212