Czy skuteczne są umowy otwarte pośrednictwa

Contact An Agent

Współpraca pomiędzy agencja pośrednictwa nieruchomości a poszczególnymi klientami, właścicielami nieruchomości, które są przeznaczone na sprzedaż i które agencja bierze niejako w opiekę, opiera się na sporządzeniu pomiędzy stronami umowy pośrednictwa. Najchętniej wybieranym rodzajem umowy pośrednictwa przez klientów jest tak zwana umowa otwarta – prawie 70 procent wszystkich umów, na jakich pracują w Polsce agencje nieruchomości, to właśnie tego rodzaju umowy. Istota ich jest to, że nie są zawierane na określony czas, lecz są to umowy na czas nieokreślony, jednak obie strony w każdej chwili mogą taka umowę wypowiedzieć, bez podawania nawet konkretnej przyczyny, przy czym nie ma żadnych konsekwencji finansowych czy prawnych w przypadku wypowiedzenie tego rodzaju umowy pośrednictwa. Ina cecha umowy otwartej to możliwość zawarcia takich umów przez klienta – właściciela nieruchomości – z kilkoma nawet agencjami, na zasadzie – kto znajdzie kupca na nieruchomość, a następnie wykona wszystkie czynności związane z jej sprzedażą, ten otrzyma prowizje za pośrednictwo. Agencje bardzo niechętnie pracują na tego rodzaju umowach, wolą umowy na wyłączność, jednak z uwagi na niechęć klientów do zawierania takich właśnie umów – przyjmują również zlecenia na zasadzie umów otwartych. Jednak generalnie nie angażują się zbyt mocno w proces poszukiwania kupca, jeśli jest to umowa otwarta – nie opłaca się inwestować za mocno w takie oferty, bowiem są sytuacje, że pracownicy agencji przez wiele miesięcy będą wykonywali wiele czynności przy danej ofercie, a klient w pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie, wypowie umowę i cała praca na marne.