Ilu klientów korzysta z pośrednictwa agencji nieruchomości w Polsce

Contact An Agent

W bardzo wielu dziedzinach nasz kraj ma zapóźnienia, spowodowane panowaniem u nas przez kilka dziesięcioleci ustroju socjalistycznego, brakiem gospodarki rynkowej – jedną z takich dziedzin jest handel nieruchomościami. Przez lata nie było po prostu, czym handlować, dopiero po odzyskaniu w pełni suwerenności przed dwudziestu czterema laty rynek nieruchomości w naszym kraju zaczął się kształtować. Zaczęły też wówczas powstawać pierwsze agencje nieruchomości, obecnie jest ich już około 4 tysięcy i na pewno nie jest to ostatnie słowo w tej dziedzinie działalności usługowej. Z czasem coraz większa grupa osób dostrzega korzyści, jakie niesie za sobą podejmowanie współpracy z poszczególnymi agencjami nieruchomości w sytuacji, kiedy posiadamy nieruchomość czy to przeznaczona do sprzedaży, czy to do wynajęcia. Obecnie – jak mówią szacunki – już nieomal 70 procent wszystkich transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości oraz około 60 procent wynajmu nieruchomości odbywa się za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, jakimi są agencje pośrednictwa nieruchomości. W tym względzie szybko naprawiamy wieloletnie zaległości, zmierzając do sytuacji, jaka jest na rynkach nieruchomości w ogromnej większości krajów Europy Zachodniej, USA czy Kanady, gdzie prawie 100 procent czynności związanych z handlem nieruchomościami czy ich wynajmem wykonują agencje nieruchomości. Można stwierdzić w naszym kraju jedną prawidłowość – chętniej korzystają z usług agencji mieszkańcy dużych miast, na prowincji nadal panuje mit, że nieruchomość najlepiej jest sprzedawać samodzielnie.