Jakie ma obowiązki klient wobec agencji

Contact An Agent

Podpisanie umowy pośrednictwa z wybrana agencja nieruchomości, zwłaszcza w sytuacji podpisania umowy na wyłączność, wiąże obie strony ze sobą w ten sposób, że należy wywiązać się z pewnych obowiązków, z pewnych zobowiązań wskazanych i opisanych w przedmiotowej umowie. Niedotrzymanie któregokolwiek z warunków uprawnia druga stronę do wypowiedzenia umowy pośrednictwa, bez żadnych konsekwencji czy to natury prawnej, czy to z uwagi na konieczność zapłacenia prowizji w ustalonej w umowie pośrednictwa wysokości. Generalnie to klienci częściej starają się znaleźć jakiś powód, by rozwiązać umowę z agencja przed terminem jej obowiązywania – dzieje się tak często w sytuacji, kiedy umowa jest właśnie na wyłączność, a klient znajdzie właśnie chętnego na kupno nieruchomości i nie dzielić się z agencja zyskami ze sprzedaży, a więc chce zaoszczędzić na prowizji dla agencji. Jednak są i sytuacje, kiedy to agencja wymawia umowę pośrednictwa właścicielowi nieruchomości – następuje to w sytuacji, kiedy ta strona umowy nie dotrzymuje określonych wcześniej warunków. Tak się dzieje wówczas, kiedy właściciel nieruchomości utrudnia agencji skuteczne działanie w poszukiwaniu kupca na nieruchomość, nie daje do niej swobodnego dostępu przedstawicielowi agencji, nie informuje o pewnych faktach, które powinien ujawnić już w momencie podpisywania umowy pośrednictwa. W tego rodzaju sytuacjach agencja poza oczywiście wypowiedzeniem umowy pośrednictwa może zrobić jeszcze jedno – zażądać wypłacenia jej w formie odszkodowania prowizji, czy to w całości, czy w części, ustalonej w umowie pośrednictwa.