Jakie prowizje pobierają w Polsce agencje nieruchomości

Contact An Agent

W poszczególnych krajach działalność agencji pośrednictwa nieruchomości regulowana jest odrębnymi przepisami – tak jest również w dziedzinie wysokości prowizji za pośrednictwo. Są kraje, gdzie ustalone są obowiązujące stawki w tej dziedzinie, na stałym poziomie – przykładem są regulacje prawne w tej kwestii obowiązujące w Czechach, w innych państwach są określone jedynie maksymalne stawki prowizji za pośrednictwo – taka sytuacja ma miejsce na przykład w Kanadzie. W Polsce żaden przepis nie mówi o tym, jakie mają być prowizje pobierane przez pośredników nieruchomości – jest to tyko i wyłącznie kwestia porozumienia się obu stron, podpisujących umowę pośrednictwa, jak też ustalenia zawarte pomiędzy pośrednikiem a strona kupująca nieruchomość, jeżeli nie jest to oferta bezpośrednia. Jednak są pewne przyjęte wysokości stawek prowizji, jakie agencje stosują najczęściej – oczywiście wszystko jest kwestia dwustronnych ustaleń, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dana agencja nie należy do sieciowych biur nieruchomości, gdzie obowiązują w wielu kwestiach sztywne reguły działania, dotyczy to również prowizji. Tak, więc jeśli dana oferta nie jest bezpośrednia, to agencja pobiera najczęściej od obu stron transakcji, to jest sprzedającego i kupującego nieruchomość, po 25 procent wartości transakcyjnej nieruchomości plus 23 procentowy podatek VAT. Jeśli z kolei jest to oferta bezpośrednia, te wartości się sumują – plus oczywiście VAT. Istnieje jednak zasada, że im wyższa cena nieruchomości, tym prowizja procentowo jest mniejsza – na przykład przy nieruchomości o wartości 10 milionów złotych nawet prowizja w wysokości 1 procenta wartości transakcyjnej to aż 100 tysięcy złotych.