Zasady konstruowania oferty nieruchomości

Jednym z kluczy do sukcesu w nieruchomościach, a więc skutecznej sprzedaży danej nieruchomości jest odpowiednie opracowanie oferty – jeśli jest ona niedopracowana czy też nie zawiera informacji podanych w odpowiedni sposób, nie zostanie zauważona w odpowiednio dużym stopniu przez klientów, nie wzbudzi zainteresowania, a więc cel zarówno agencji, jak i właściciela danej nieruchomości nie zostanie osiągnięty. Dlatego tak wielka wagę należy przykładać do opracowania samej oferty, poczynając od zrobienia zdjęć odpowiedniej jakości, w odpowiednio korzystnych ujęciach, aparatem o dobrej rozdzielczości, skończywszy na opisaniu najbliższej okolicy danej nieruchomości, o atrakcjach turystycznych tego terenu czy też innych ciekawostkach, mających zachęcić osoby poszukujące na przykład domu czy działki budowlanej, że warto jest w tym miejscu zamieszkać. Opis danej nieruchomości powinien mieć jednocześnie dwie podstawowe cechy – być zwięzły i zawierać wszelkie niezbędne informacje, mogące zainteresować stronę kupującą. Na pewno nie wolno w takich opisach robić pewnych przekłamań, niedomówień czasem, aby zataić wady nieruchomości, nadmiernie eksponując jej pozytywne strony. Owszem, pewne wyeksponowanie walorów powinno mieć miejsce, jednak nie kosztem ukrywania pewnych informacji i przekształcania ich w zupełnie innym kierunku. Takie działanie może spowodować wręcz odwrotny skutek – jeśli w danej ofercie są tylko piękne zdjęcia, ukazujące same walory nieruchomości, a w opisie wszystko jest w samych superlatywach, wizyta w miejscu położenia nieruchomości bardzo szybko pokaże prawdę, wówczas osoby oglądające nieruchomość będą miały złość do agencji za jednostronna prezentację danej nieruchomości.

Read more

Co oznacza termin umowa bezpośrednia

Jeśli jako właściciel nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udamy się do siedzimy którejkolwiek agencji pośrednictwa nieruchomości, zostanie nam przedstawiona propozycja współpracy – zapewne będzie to propozycja podpisania umowy na wyłączność, jeśli jednak nie zgodzimy się na taką formułę, wówczas większość agencji działających na naszym rynku zgodzi się podpisać z nami umowę otwartą. Jest jeszcze pewien rodzaj umowy, która może być stosowana zarówno przy umowie otwartej, jak i tej na zasadach wyłączności – chodzi o tak zwana umowę bezpośrednią. Istota tej umowy polega na tym, że strona kupująca nieruchomość, która jest wystawiona przez agencje do sprzedaży, nie jest zobowiązana do opłacania prowizji za pośrednictwo – całość prowizji opłaca strona sprzedająca nieruchomość. Jest to dość korzystna opcja dla właściciela wystawiającego nieruchomość do sprzedaży – wprawdzie to on będzie ponosił w tym przypadku 100 procent wysokości prowizji za pośrednictwo, jednak strona kupująca nie będzie zniechęcona tym, że trzeba opłacić jeszcze prowizje. Generalnie nie lubimy za jakiś produkt dopłacać dodatkowo, tak więc widząc ofertę bezpośrednią jesteśmy bardziej skłonni do zainteresowania się daną nieruchomością, wiedząc o tym, że jeśli w wyniku negocjacji ustalimy już konkretna cenę transakcyjna nieruchomości, nic nie będziemy musieli dopłacać, nie dopadną nas żadne dodatkowe koszty. Agencje nieruchomości namawiają swoich klientów do stosowania właśnie opcji umowy pośrednictwa bezpośredniej, wówczas klienci poszukujący nieruchomości w celu ich kupna nie próbują porozumieć się z właścicielem nieruchomości poza pośrednictwem danej agencji, wystawiającej nieruchomość do sprzedaży.

Read more

Konkurencyjność agencji – na czym polega

Na naszym rynku nieruchomości działa obecnie nieco ponad 4 tysiące agencji pośrednictwa nieruchomości, jest bardzo prawdopodobne, że w związku z uwolnieniem niedawno zawodu pośrednika nieruchomości w najbliższym czasie pojawią się setki nowych agencji, gdyż nie trzeba już do założenia agencji posiadać licencji pośrednika. Na pewno każda nowa agencja, która pojawia się w danym mieście, jest konkurencja dla pozostałych, chociaż mają one i tak przewag nad nowo powstającymi agencjami poprzez rozbudowana sieć swoich klientów, jakieś doświadczenie zawodowe, a więc pewna pozycje na rynku. Jednak nowo powstające agencje wcale nie są skazane na porażkę w walce z już istniejącymi – wszystko zależy od takich czynników jak operatywność pracowników agencji, jej metody działania, usytuowanie siedziby, jak też i prowizje, jakie będzie stosowała w swoim działaniu. To właśnie wysokość prowizji jest tym, co czyni w oczach klientów największą konkurencyjność poszczególnych agencji – generalnie ludzie mający do sprzedaży nieruchomości wybierają agencje, które oferują im niższe prowizje za swoje usługi pośrednictwa. Jednak należałoby się zastanowić, czy niska prowizja gwarantuje skuteczność, czy może jest odwrotnie – za niska prowizje pracownicy agencji nie będą dostatecznie mocno angażować się w daną ofertę, zawiesza ją standardowo na swojej stronie internetowej, może jeszcze gdzieś na tablicy i kilku portalach internetowych. Poszukując agencji jako klienci zwracajmy uwagę na ilość posiadanych ofert, ilość sprzedanych, a opinie wśród byłych klientów danej agencji.

Read more

Jak skonstruować umowę pośrednictwa

Nie ma jednego, określonego druku, który obowiązuje Konkurencyjność całej Polsce przy spisywaniu umowy pośrednictwa pomiędzy właścicielem nieruchomości, która jest przeznaczona do sprzedaży lub do wynajęcia Konkurencyjność upoważnionym pracownikiem agencji pośrednictwa nieruchomości – poszczególne agencje same opracowują swoje drugi, wzorując się na drukach, które są użytkowane przez inne agencje, czasami wynajmowany jest też prawnik, aby skonstruował taki druk umowy pośrednictwa. Jest to bardzo ważny dokument, to podstawa działalności (Konkurencyjność zarabiania pieniędzy) agencji nieruchomości, dlatego istotne są poszczególne zapisy Konkurencyjność takiej umowie. Generalnie Konkurencyjność umowach pośrednictwa są zawarte warunki ogólne współpracy, Konkurencyjność następnie szczególne, już omówione Konkurencyjność każdym klientem – są też sytuacje, kiedy klient kwestionuje jakiś zapis Konkurencyjność umowie, kategorycznie się na niego nie zgadzając, warunkuje podpisanie umowy zmiana Konkurencyjność danym zapisie lub też usuniecie danej kwestii. Konkurencyjność takiej sytuacji należy rozpatrzyć, jak wpłynie na interes agencji nieruchomości usuniecie danego zapisu lub jego zmiana, jeśli okaże się, że interes agencji nie ucierpi na tym, można zapis zmienić. Konkurencyjność umowie pośrednictwa powinien być określony czas, na jaki jest ona zawarta, jeśli jest to umowa otwarta, również powinien znajdować się tam zapis, że umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Również istotną kwestią jest wysokość wynagrodzenia, czyli prowizji oraz opisane warunki, kiedy taka prowizja jest wymagalna.

Read more

Czy skuteczne są umowy otwarte pośrednictwa

Współpraca pomiędzy agencja pośrednictwa nieruchomości a poszczególnymi klientami, właścicielami nieruchomości, które są przeznaczone na sprzedaż i które agencja bierze niejako w opiekę, opiera się na sporządzeniu pomiędzy stronami umowy pośrednictwa. Najchętniej wybieranym rodzajem umowy pośrednictwa przez klientów jest tak zwana umowa otwarta – prawie 70 procent wszystkich umów, na jakich pracują w Polsce agencje nieruchomości, to właśnie tego rodzaju umowy. Istota ich jest to, że nie są zawierane na określony czas, lecz są to umowy na czas nieokreślony, jednak obie strony w każdej chwili mogą taka umowę wypowiedzieć, bez podawania nawet konkretnej przyczyny, przy czym nie ma żadnych konsekwencji finansowych czy prawnych w przypadku wypowiedzenie tego rodzaju umowy pośrednictwa. Ina cecha umowy otwartej to możliwość zawarcia takich umów przez klienta – właściciela nieruchomości – z kilkoma nawet agencjami, na zasadzie – kto znajdzie kupca na nieruchomość, a następnie wykona wszystkie czynności związane z jej sprzedażą, ten otrzyma prowizje za pośrednictwo. Agencje bardzo niechętnie pracują na tego rodzaju umowach, wolą umowy na wyłączność, jednak z uwagi na niechęć klientów do zawierania takich właśnie umów – przyjmują również zlecenia na zasadzie umów otwartych. Jednak generalnie nie angażują się zbyt mocno w proces poszukiwania kupca, jeśli jest to umowa otwarta – nie opłaca się inwestować za mocno w takie oferty, bowiem są sytuacje, że pracownicy agencji przez wiele miesięcy będą wykonywali wiele czynności przy danej ofercie, a klient w pewnym momencie, zupełnie nieoczekiwanie, wypowie umowę i cała praca na marne.

Read more

Jakie cechy dobrego agenta nieruchomości

Mówi się, że nie ma ludzi idealnych do wszystkiego, że posiadamy szereg różnych cech, które predestynują nas do wykonania określonej grupy zawodów, w innych czujemy się bardzo źle. Podobnie jest w kwestii wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami – założenie agencji nieruchomości nie jest obecnie – po deregulacji zawodu pośrednika – czymś trudnym, jednak na pewno dopiero podczas działalności agencji okazuje się, czy faktycznie odpowiada nam bycie takim agentem, czy jesteśmy skuteczni w działaniu i jak w ogóle czujemy się podczas wykonywania takiego zajęcia. Aby osiągać sukcesy w zawodzie pośrednika nieruchomości, trzeba posiadać pewne cechy niezbędne do sprawnego funkcjonowania takiej agencji – na czele na pewne można wymienić pracowitość agenta. Zasady zarabiania pieniędzy na zasadzie prowizyjnej wymuszają sytuację, aby mieć jak najwięcej podpisanych umów pośrednictwa, aby posiadać jak najwięcej ofert, oczywiście ich jakość też ma znaczenie – bez dużej aktywności agenta nie będzie szans na zgromadzenie odpowiedniej ilości ofert. Kolejna kwestia to uczciwość – jeśli nasi klienci spostrzega, że stosujemy nieczyste posunięcia, że staramy się zyskać jak najwięcej pieniędzy nie zważając na wszelkie inne aspekty, stracą do nas zaufanie i przekażą swoje obiekcje innym, a wówczas bardzo trudno będzie zdobyć kolejnych klientów. Jeśli konstruujemy umowy pośrednictwa, powinny one mieć taki kształt, aby chroniły przede wszystkim naszego klienta, aby jego interesy były najbardziej eksponowane – oczywiście również własnych interesów też trzeba pilnować, a więc w umowach pośrednictwa powinny być również zapisy mówiące o tym, że wynagrodzenie nam się należy, jeśli wykonywać będziemy bardzo starannie wszystkie nasze obowiązki zawarte w umowie pośrednictwa.

Read more

Czy warto współpracować z agencją nieruchomości

Jest w naszym kraju bardzo wielu ludzi, którzy dla zasady nie chcą współpracować z żadna agencja nieruchomości, jeśli chcą sprzedać swoją nieruchomość lub ja wynająć. Po prostu ludzie ci uważają, że sprzedać nieruchomość jest bardzo łatwo, że wystarczy dać kilka ogłoszeń, a zgłoszą się osoby chętne do zakupu nieruchomości i wszystko dobrze się skończy, bez konieczności dzielenia się zyskami ze sprzedaży z agencja pośrednictwa nieruchomości. Jednak coraz więcej osób przekonuje się, że współpraca z agencja nieruchomości może faktycznie przynieść pożądane rezultaty, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku nieruchomości, kiedy to bardzo trudno jest sprzedać jakakolwiek nieruchomość, kiedy jest duże nagromadzenie różnego rodzaju ofert, a kupujących jest jak na przysłowiowe lekarstwo. Nawet osoby, które sceptycznie podchodzą do kwestii nawiązania współpracy z agencja nieruchomości, po bezskutecznych próbach sprzedaży samodzielnie posiadanej nieruchomości przychodzą do agencji i proszą o pomoc w procesie znalezienia kupca na dana nieruchomość. Współpraca z agencją daje klientowi – właścicielowi nieruchomości – bardzo wiele korzyści, o których przed jej rozpoczęciem klient nawet nie ma często świadomości. Przede wszystkim zwiększa się ogromnie możliwość dotarcia z ofertą do szerokich kręgów potencjalnych klientów – agencje wymieniają się często posiadanymi ofertami pomiędzy sobą, mają duże doświadczenie, w jakich kręgach klientów szukać kupców na poszczególne rodzaje nieruchomości, jak konstruować oferty, bo to może być czasami klucz do osiągnięcia sukcesu. Kolejna kwestia to wygoda klienta agencji nieruchomości – nie musi ciągle pokazywać nieruchomości, pokonując czasami wiele kilometrów, nie interesuje go kwestia wyceny nieruchomości.

Read more

Umowa na wyłączność – jak działa

Agencje nieruchomości w Polsce działają na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego, a więc agencja zarabia dopiero wówczas, kiedy posiada odpowiednia umowę zawartą z klientem – właścicielem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ta nieruchomość zostanie sprzedana – wówczas zbywający jest obowiązany do przelania odpowiedniej kwoty pieniędzy na konto agencji, od tej prowizji agencja jest zobowiązana z kolei do opłacenia podatku VAT – obecnie w wysokości 23 procent od wysokości pobranej prowizji za pośrednictwo. Agencje pracują na kilku rodzajach umów pośrednictwa, jest to w sumie indywidualna kwestia danej agencji – nikt odgórnie nie narzuca agencji, na jakich umowach ma pracować i jakiej wysokości prowizje pobierać od klientów. Agencje najbardziej lubią pracować na umowach mówiących o wyłączności prawa agencji do danej nieruchomości – taka umowa zapewnia agencji, że przez określony w umowie czas to dana agencja będzie miała prawo do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego nawet w sytuacji, kiedy kupiec na nieruchomość nie będzie znaleziony, skojarzony przez agencję, lecz w czasie trwania umowy pośrednictwa nieruchomość zostanie po prostu sprzedana. Takie umowy na wyłączność są dość skuteczne, bowiem agencja stara się wszelkimi siłami doprowadzić do sprzedaży nieruchomości w czasie trwania umowy pośrednictwa, agencja ma pewność, że w przypadku dotrzymania warunków zawartych w umowie pośrednictwa nie zostanie ona przez klienta wypowiedziana, a więc praca agencji, wysiłki jej poszczególnych pracowników nie pójdą na marne.

Read more

Uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości

Jeszcze do bardzo niedawna założenie agencji pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju wymagało spełnienia przez taka osobę bardzo wielu warunków – musiała posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe, co w konsekwencji oznaczało w większości przypadków ukończenie podyplomowo drugiego kierunku studiów, ponadto taki kandydat na pośrednika nieruchomości musiał odbyć odpowiednie praktyki i zdać egzamin licencyjny – dopiero wówczas otrzymywał licencje podpisana przez ministra finansów i była możliwość założenia agencji pośrednictwa nieruchomości. W wyniku ustawy przeprowadzającej deregulacje niektórych zawodów zawód pośrednika nieruchomości również został uwolniony, co oznacza, że obecnie można już założyć agencję nieruchomości również na zasadzie działalności gospodarczej, jednak nie trzeba już posiadać licencji pośrednika nieruchomości. Obecnie trzeba spełnić bardzo niewiele warunków, aby założyć taka działalność pośrednictwa nieruchomości – w zasadzie są już tylko dwa. Jednym jest niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, drugim jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia w zakresie działalności cywilnej, co wiąże się z czynnościami wykonywanymi w ramach pracy agencji nieruchomości – chodzi o to, aby w przypadku zaistnienia zdarzeń, kiedy na przykład nieruchomość w wyniku działania agencji ulegnie zniszczeniu czy też jej wartość zostanie umniejszona. Nie ma już obecnie wymogu odnośnie wykształcenia, tak więc – praktycznie biorąc – prawie każdy może założyć obecnie agencje pośrednictwa nieruchomości. Czy takie zmiany wpłyną pozytywnie na rynek pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju – czas pokaże.

Read more

Zasady działania agencji nieruchomości w Polsce

Historia działalności agencji pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju to relatywnie niedługi okres czasu – pierwsze agencje zaczęły powstawać dopiero po przemianach ustrojowych, mających miejsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Początki faktycznie były dość trudne – agencji nieruchomości nie mieli doświadczenia, czerpali wzorce z krajów zachodnich, jednak polska rzeczywistość była nieco odmienna. Kolejna kwestia to braku zaufania ludzi do podejmowania współpracy z agencjami nieruchomości – dotychczas byli przyzwyczajeni do działania samodzielnego, jeśli coś chcieli sprzedać. Generalnie można powiedzieć, że agencje nieruchomości w naszym kraju w ciągu swojej niedługiej historii ugruntowały już zasady działania – podstawą jest działanie na zasadzie prowizyjnej, a więc agencja utrzymuje się z prowizji wypłacanej przez osobę sprzedającą nieruchomość, czasami też przez osobę kupującą, w przypadku pozytywnego zakończenia procesu poszukiwania kupca. Podstawa do wypłaty prowizji jest umowa pośrednictwa, a więc zawarta pomiędzy agencją a właścicielem nieruchomości, która wystawiana jest na sprzedaż – to w umowie zawarte są wszelkie szczegóły dotyczące wysokości wynagrodzenia prowizyjnego oraz warunki, jakie muszą być spełnione przez agencje, aby była ona uprawniona do otrzymania tego wynagrodzenia. Założenie agencji nieruchomości to automatycznie założenie swojej działalności gospodarczej, przy czym osoby współpracujące na zasadzie agencyjnej nie są pośrednikami, lecz muszą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Read more
Strona 2 z 612345...Ostatnia »