Umowa na wyłączność – jak działa

Contact An Agent

Agencje nieruchomości w Polsce działają na zasadzie wynagrodzenia prowizyjnego, a więc agencja zarabia dopiero wówczas, kiedy posiada odpowiednia umowę zawartą z klientem – właścicielem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ta nieruchomość zostanie sprzedana – wówczas zbywający jest obowiązany do przelania odpowiedniej kwoty pieniędzy na konto agencji, od tej prowizji agencja jest zobowiązana z kolei do opłacenia podatku VAT – obecnie w wysokości 23 procent od wysokości pobranej prowizji za pośrednictwo. Agencje pracują na kilku rodzajach umów pośrednictwa, jest to w sumie indywidualna kwestia danej agencji – nikt odgórnie nie narzuca agencji, na jakich umowach ma pracować i jakiej wysokości prowizje pobierać od klientów. Agencje najbardziej lubią pracować na umowach mówiących o wyłączności prawa agencji do danej nieruchomości – taka umowa zapewnia agencji, że przez określony w umowie czas to dana agencja będzie miała prawo do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego nawet w sytuacji, kiedy kupiec na nieruchomość nie będzie znaleziony, skojarzony przez agencję, lecz w czasie trwania umowy pośrednictwa nieruchomość zostanie po prostu sprzedana. Takie umowy na wyłączność są dość skuteczne, bowiem agencja stara się wszelkimi siłami doprowadzić do sprzedaży nieruchomości w czasie trwania umowy pośrednictwa, agencja ma pewność, że w przypadku dotrzymania warunków zawartych w umowie pośrednictwa nie zostanie ona przez klienta wypowiedziana, a więc praca agencji, wysiłki jej poszczególnych pracowników nie pójdą na marne.