Umowa przedwstępna – jakie główne ustalenia

Contact An Agent

Działanie agencji pośrednictwa nieruchomości to nie tylko proces umiejętnego zbudowania oferty danej nieruchomości i poszukiwanie kupca poprzez skuteczna, szeroka reklamę danej oferty – to również szereg działań formalnych, które są wykonywane już w procesie przygotowań do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w kancelarii notarialnej. W skład tych czynnością wchodzą takie jak zbieranie wszelkich dokumentów, niezbędnych do podpisania umowy notarialnej, przygotowywanie ustaleń pomiędzy stronami odnośnie czynności kupna-sprzedaży, ustalenia, jaki będzie tryb przekazywania nieruchomości i tak dalej. Jednym z etapów działania w omawianym zakresie będzie doprowadzenie do umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży danej nieruchomości – takie umowy są praktykowane prawie zawsze, bowiem jest to już bardzo poważny wstęp do sporządzenia umowy głównej i finalizacji całości transakcji. To na agencji nieruchomości spoczywa ciężar przygotowania takiej umowy, wszelkie ustalenia, które będą w niej zawarte, dochodzenie do porozumienia obu stron, a ostatecznie i sporządzenie takiej umowy – zazwyczaj w siedzibie biura. Czasami strona kupująca, bo ona ma decydujący głos w danej kwestii, wyraża żądanie, aby taka umowa przedwstępna, z zapłaceniem zadatku w odpowiedniej wysokości, odbyła się przed notariuszem. Również w takim przypadku na agencji pośrednictwa nieruchomości spoczywa ciężar kompleksowego przygotowania całej dokumentacji niezbędnej do notarialnego zawarcia takiej umowy, oczywiście również uczestniczenie w tym przedstawiciela agencji.