Uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości

Contact An Agent

Jeszcze do bardzo niedawna założenie agencji pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju wymagało spełnienia przez taka osobę bardzo wielu warunków – musiała posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe, co w konsekwencji oznaczało w większości przypadków ukończenie podyplomowo drugiego kierunku studiów, ponadto taki kandydat na pośrednika nieruchomości musiał odbyć odpowiednie praktyki i zdać egzamin licencyjny – dopiero wówczas otrzymywał licencje podpisana przez ministra finansów i była możliwość założenia agencji pośrednictwa nieruchomości. W wyniku ustawy przeprowadzającej deregulacje niektórych zawodów zawód pośrednika nieruchomości również został uwolniony, co oznacza, że obecnie można już założyć agencję nieruchomości również na zasadzie działalności gospodarczej, jednak nie trzeba już posiadać licencji pośrednika nieruchomości. Obecnie trzeba spełnić bardzo niewiele warunków, aby założyć taka działalność pośrednictwa nieruchomości – w zasadzie są już tylko dwa. Jednym jest niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, drugim jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia w zakresie działalności cywilnej, co wiąże się z czynnościami wykonywanymi w ramach pracy agencji nieruchomości – chodzi o to, aby w przypadku zaistnienia zdarzeń, kiedy na przykład nieruchomość w wyniku działania agencji ulegnie zniszczeniu czy też jej wartość zostanie umniejszona. Nie ma już obecnie wymogu odnośnie wykształcenia, tak więc – praktycznie biorąc – prawie każdy może założyć obecnie agencje pośrednictwa nieruchomości. Czy takie zmiany wpłyną pozytywnie na rynek pośrednictwa nieruchomości w naszym kraju – czas pokaże.